Аннотації

Автор(и):
Н.І.Полтораченко
Дата публікації:

25.11.2011

Анотація (укр):

Розглянуто задачу параметричної оптимізації інженерної мережі при довільній цільовій функції з дискретними та інтервальними змінними, які виражають невизначеність вихідних даних. Запропоновано алгоритм розв’язання задачі.

Анотація (рус):

Рассматривается задача параметрической оптимизации инженерной сети при произвольной целевой функции с дискретными и интервальными переменными, которые выражают неопределенность исходных данных. Предложен алгоритм решения задачи.

Анотація (англ):

The article is devoted to the parametric optimization of engineering network of random objective function with digital and interval variables that shows the equivocation of the initial data. Algorithm of the solution of the problem is suggested.

Література:

1. Храменков С.В. Стратегия модернизации водопроводной сети / С.В. Храменков. – М.: Стройиздат, 2005.

2. Стратегія проведення моніторінгу й реформування систем муніципального водопостачання // Водопостачання та водовідведення: Н.Г. Насонкіна,
В.В. Дорофієнко, В.М. Маслюк, С.Є. Антоненко,
В.М Сахновська. Виробничо-практичний журнал. – К., 2009. - №2. – С.2-8.

3. Демченко В.В. Переваги онтологічного підходу до розподіленого моделювання інженерних та транспортних мереж // Містобудування та територіальне планування: В.В. Демченко Наук.-техн.збірник. – К.: КНУБА, 2008. – Вип.29. – С.79-83.

4. Застосування функціонально- динамічних схем для моделювання інженерної мережі водопостачання міста // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки:  П.І. Анпілогов, В.М. Михайленко, А.П. Анпілогов,
Ю.В.  Кошарна.  Наук.-техн.збірник. – К., КНУБА, 2007. – Вип.27 . – С.8-13.

5. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій.: Підручник
/Ю.П. Зайченко. – К.: 2000. – 688 с.

         6.  .Полтораченко Н.І. Декомпозиція задачі параметричної оптимізації в умовах невизначеності інформації  // Управління розвитком складних систем: Н.І.Полтораченко. Збірник наукових праць. – К: КНУБА, 2010. – Вип.2 . – С.45-48.