Аннотації

Автор(и):
В.С.Шикалов., Т.Ю.Пристайло
Дата публікації:

25.11.2011

Анотація (укр):

Розроблено цифровий прилад для вимірювання теплофізичних параметрів матеріалів, таких як коефіцієнт теплопровідності, температуропровідність, питома теплоємність. Для можливості проведення експрес-аналізу в основу його роботи закладена метод нестаціонарного режиму теплообміну з використанням лінійного імпульсного нагрівача.

Анотація (рус):

Описано магнитострикционное цифровое устройство для измерения теплофизических параметров материалов.

Анотація (англ):

We describe the magnetostrictive digital device for measuring thermophysical parameters of materials.

Література:

  1. Карслоу Г. Теплопроводность твердых тел/ Г. Карслоу, Д. Егер  (пер. с англ. под ред. проф. Померанцева А.А.). –  М.: Наука, 1964.- 488 с.
  2. Платунов Е.С. Теплофизические измерения и приборы / Е.С. Платунов.Машиностроение, 1986. – 365 c.
  3. Методы определения теплопроводности и температуропроводности / Под ред. Лыкова А.В. – М., 1973 – 336с.
  4. Шикалов В.С. Технологічні вимірювання. Навч. Посібник. – К.: Кондор, 2006. – 165 c.
  5. А.С.№1347697СССР. Шикалов В.С.  Устройство для измерения коэффициента теплопроводности, 1986.