Аннотації

Автор(и):
Є.В.Бородавка
Дата публікації:

17.12.2010

Анотація (укр):

Розглянуто проблеми створення універсальної розширюваної системи автоматизації всіх етапів життєвого циклу будівельного об'єкта. Проаналізовано основні підходи до вирішення даної проблеми та визначено їх переваги і недоліки. Запропоновано альтернативний підхід до створення розширюваної системи автоматизації життєвого циклу будівельного об'єкта та запропоновано модель такої системи.

Анотація (рус):

Рассматриваются проблемы создания расширяемых систем автоматизации этапов жизненного цикла строительных объектов. Предлагается методология создания такой системы и ее модель.

Анотація (англ):

We consider the problems of creation extensible computer aided systems for construction object lifecycle stages. We suggest methodology for create this system and model of this system.

Література:

1. Бородавка Є.В. Моделі та засоби інформаційної інтеграції систем проектування будівель і споруд // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009. – №6(136). – С. 255-259.

2. Y.V. Borodavka, S.L. Pechenov. Product lifecycle management in construction // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2010. – №6/3(48). – С. 31-34.