Аннотації

Автор(и):
Д.О. Горда
Дата публікації:

17.12.2010

Анотація (укр):

Досліджено завдання формування ланцюжків послідовностей поточних і майбутніх станів у процесі моделювання поведінки гідравлічного слідкуючого рульового приводу (ГСРП).

Анотація (рус):

Исследована задача формирования цепочек последовательностей текущих и бедующих состояний в процессе моделирования поведения гидравлического следящего рулевого привода (ГСРП).

Анотація (англ):

Investigation the task fjr forming chainlets of sequences of the current and future statuses in the process of design behavior of hydraulic tracker steering drive (HRSD).

Література:

1.Пелевін Л.Є., Горда О.В., Горда Д.О. Дослідження математичної моделі гідромеханічного слідкуючого приводу // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. К.: КНУБА, 2004 Вип. 63 С.35 – 42.

2.Цюцюра С.В., Горда Д.О. Структури даних імітаційної моделі перехідних процесів гідроприводу // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. К.: КНУБА, Вип. 69  2007 С.75 – 81.