Аннотації

Автор(и):
Ю.М.Тесля., А.О.Білощицький., Є.Ю.Катаєва., І.В.Меркушева
Дата публікації:

17.12.2010

Анотація (укр):

Розроблено математичну модель інтеграції засобів інформаційних технологій управління ВНЗ та управління проектами ВНЗ в єдине інтегроване технологічне середовище. Виконано оптимізацію наповнення та процесів обробки інформації в інтегрованому технологічному середовищі.

Анотація (рус):

Разработана математическая модель интеграции средств информационных технологий управления ВУЗОМ и управления проектами ВУЗА в единственное интегрирована технологическая среда. Выполнена оптимизация наполнения и процессов обработки информации в интегрированной технологической среде.

Анотація (англ):

The mathematical model of integration of facilities of information technologies of management is worked out by INSTITUTE of higher and managements a technological environment is computer-integrated in only the projects of INSTITUTE of higher. Optimization of filling and processes of treatment of information is executed in the integrated technological environment.

Література:

  1. Бушуева Н.С  Модели и методы проактивного управления программами организационного развития: Монография. – К.: Наук. світ, 2007. - 200 с.
  2. Биков В.Ю. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія / В.Ю. Биков, Гриценчук О.О., Жук Ю.І. та ін.// – К.: Атака, 2005. – 252 с.
  3. Тесля Ю.Н. Система задач и структура матричной информационной технологии управления высшим учебным заведением/ Ю.Н.Тесля, И.И. Оберемок//Вісник ЧІТІ, 1999. - №2.- С. 8-12.
  4. Катаева Є.Ю. Модель інформаційної взаємодії в орієнтованих на управління учбовим процесом системах контролю знань і навчання/Є.Ю.Катаева// Радіоелектроніка та інформатика. – 2003. – № 1 – С. 134–137.
  5. Мисник Л.Д. Критерії і структура управління навчальними та тестовими технологіями в вищих навчальних закладах України. /Л.Д.Мисник// Харків: Східно-Європейський журнал передових технологій, №4(34) – 2008. – С. 29-32.
  6. Поліщук В.Т. Дослідження нормативів та управління розрахунками навчального навантаження у вищому закладі освіти / В. Поліщук, Ю. Тесля, Ю. Триус, К. Левківський // Вища шк. — 2006. — N 1. — С. 35-52.