Аннотації

Автор(и):
С.Д.Бушуев., Р.Ф.Ярошенко
Дата публікації:

26.11.2010

Анотація (укр):

Досліджено застосування інтеграції системи знань Р2М та технології постійних покращень Кайзен в управлінні  програмою розвитку на прикладі державних фінансів.

Анотація (рус):

Исследовано применение системы знаний Р2М и технологи постоянных улучшений Кайзен а управлении программами развития на примере системы государственных финансов.

Анотація (англ):

Application of the system of knowledge of Р2М and technologists of permanent improvements of Кайзен is investigational and management by the programs of development on the example of the system of state finances.

Література:

  1. Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами організацій/ Під ред.
     Ярошенко Ф.О.  - К: Новий друк, 2010, - 160с.
  2. Управління державним бюджетом України. підручник /Під ред. Азарова М.Я.  - К: Новий друк, 2010, - 816с.
  3. Науково-практичний коментар до бюджетного кодексу України /Під ред. Ярошенко Ф.О. – К: Зовнішня торгівля, 2010, – 592с.
  4. Науково-практичний коментар до податкового кодексу України, /Під ред. Азарова М.Я. - /К: Міністерство фінансів України, 2010. Т.1 – 448 с., Т.2 – 768 с., Т.3 – 516 с.
  5. Кайдзен: Ключ к успеху японских компаний - М. Имаи; Пер с англ. -  М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.-276 с.