Аннотації

Автор(и):
Є.В.Бородавка
Дата публікації:

26.11.2010

Анотація (укр):

Розглянуто структуру засобів САПР, що використовуються в процесі автоматизованого проектування будівельних об'єктів. Виокремлено основні складові цих засобів та досліджено їх взаємодію. Проведено аналіз та порівняння найбільш розповсюджених архітектурно-будівельних САПР та їх компонентів. Побудовано узагальнені моделі AEC CAD - засобів та засобів підтримки життєвого циклубудівельних об'єктів.

Анотація (рус):

Рассмотрены основные составляющие архитектурно-строительных САПР, проведено их сравнение и анализ. На основе проведенного исследования предложена модель универсального средства для поддержания жизненного цикла строительного объекта.

Анотація (англ):

We consider, analyze and compare the basic components of architecture and engineering construction CAD. Based on the research data we proposed model of universal means for support lifecycle management of construction object.

Література:

1. Бородавка Є.В. Цифрова модель об'єкта як засіб інтеграції архітектурно-будівельних програмних комплексів // Східноєвропейський журнал передових технологій, –№2/2(20), 2006. –  С. 1-4.

2. Бородавка Є.В. Моделі та засоби інформаційної інтеграції систем проектування будівель і споруд // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, – №6(136, – 2009, – С.255-259

3. Городецький О.С. Засоби підтримки процесу проектування будівель і споруд з використанням уніфікованої цифрової моделі об'єкта / О.С. Городецький, Є.В. Бородавка // Будівництво України. – 2007. – №4. –
С. 36-39.

4. Демченко В.В. Формальний опис і практичне використання уніфікованої цифрової моделі об'єкта будівництва / В.В. Демченко, Є.В. Бородавка // Східноєвропейський журнал передових технологій, – №2/2(26),  – 2007  –С. 64-69.