Аннотації

Автор(и):
Н.С.Бушуєва., М.І.Гиба
Дата публікації:

26.11.2010

Анотація (укр):

Здійснено характеристику особливостей портфеля проектів розвитку торгових мереж. Запропоновано новий підхід в управлінні розвитком торгових мереж. Розроблено метод формування портфеля проектів розвитку торгових мереж.

Анотація (рус):

Осуществлена характеристика особенностей портфеля проектов развития торговых сетей. Предложен новый подход в управлении развитием торговых сетей. Разработан метод формирования портфеля проектов развития торговых сетей.

Анотація (англ):

Characteristics of peculiarities of trading networks development project portfolio has been conducted. New approach to management of trading networks development has been offered. Method of forming of trading networks development project portfolio has been elaborated.

Література:

  1. Кавун О.О. Методичні підходи до розробки стратегії формування корпоративних торгових мереж // Збірник НДЕІ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції “Формування ринкових відносин в Україні”.- № 11, 2005,С. 62–68 .
  2. Пікуш Т.А. Організаційно-економічна сутність торговельних мереж // Актуальні проблеми економіки: теорія і практика. – К.: Європ. ун-т, 2005. – Вип. 1. –
     С. 243-246.
  3. Тимофєєва О.В. Маркетинговий підхід в управлінні розвитком продовольчої торгової мережі // Вісник Харківського національного університету,– № 802, 2008, С.86-91.
  4. Марченко О. Роздрібна торгова мережа великих міст: стан і основні тенденції розвитку // Економіка. – 2003. – №4. – С.145-147.
  5. Бушуєва Н.С. Модели и методы проактивного управления программами организационного развития: монография. – К. : Наук. світ, 2007. – 199 с. – Библиогр.: С. 186-199.
  6. Петренко В.Л., Денисов В.Н. Концепция и моделирование адаптивной системы управления проектами. – Донецк: ИЭП НАНУ, 1997. – 32 С.
  7. Бушуєв С.Д., Гиба М.І. Часова оптимізація портфеля реальних інвестиційних проектів //Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр.-Луганськ: вид-во СНУ ім..В.Даля, - № 2(22),2007, С.36-47.