Аннотації

Автор(и):
Г.А.Гайна., Н.С.Золотова
Дата публікації:

02.07.2010

Анотація (укр):

Розглянуто чотири основні типи задач, які необхідно розв‘язувати у процесі автоматизованих навчальних систем для навчання САПР.

Анотація (рус):

В статье рассматриваются четыре типа задач, которые необходимо решать при построении автоматизированных обучающих систем для обучения САПР.

Анотація (англ):

Four basic types of tasks, which must be decided at the construction of educational CASS for the studies of CAD, are examined in the article.

Література:

  1. Пригожев О.С. Моделі, методи та засоби управління навчанням користувача роботі в автоматизованій інформаційній системі: дис. канд. техн. наук: 05.13.06 / О.С. Пригожев. – Одеський національний політехнічний ун-т. — О., 2007. — 170с.
  2. Носов П.С. Інтелектуальне формування індивідуальної траєкторії навчання студента: дис. канд. техн. наук: 05.13.23 / П.С. Носов. – Одеський національний політехнічний ун-т. — О., 2007. — 159с.
  3. Нарожний О.В. Моделі інтелектуального управління процесом навчання за допомогою мультиагентних систем: дис. канд. техн. наук: 05.13.23 / О.В. Нарожний. – Одеський національний політехнічний ун-т. — О., 2007. — 180с.
  4. Лещенко І.Є. Моделі та інформаційні технології комп'ютеризованих систем навчання на базі ієрархічних функціональних мереж: дис. канд. техн. наук: 05.13.06 / І.Є. Лещенко. – Херсонський національний технічний ун-т. — Херсон, 2007. — 210с.