Аннотації

Автор(и):
Є.Ю.Сахно., І.В.Калінько., М.В.Двоєглазова
Дата публікації:

02.07.2010

Анотація (укр):

Розглянуто структуру управління проектами електроенергетичної галузі України. Побудовано алгоритм роботи інформаційної системи, розглянуто інформаційні взаємозв’язки між системами управління проектами та промисловим підприємством.

Анотація (рус):

Рассмотрена структура управления проектами электроэнергетической отрасли Украины. Построен алгоритм работы информационной системы, рассмотрены информационные взаимосвязи между системами управления проектами и промышленным предприятием.

Анотація (англ):

The structure of management the projects of electroenergy industry of Ukraine is considered in the article. The algorithm of work of the informative system is built, informative intercommunication is considered between control the system by projects and industrial enterprise.

Література:

  1. Тесля Ю.Н. Теоретические основы, модели и средства матричных информационных технологий управления строительством сложных энергетических объектов: Дис. Д-ра техн. Наук / Ю.Н. Тесля. – 05.13.06 / Черкасский инженерно-технологический ин-т. – Черкасы, 2000. – 395 с.
  2. Суховірський Б.І. Звіт з науково-дослідної роботи на тему: «Регіональна автоматизована система ситуаційного управління інноваційними процессами РЕГІОН-інвест» /
    Б.І. Суховірський, В.О. Гусев, Н.В. Глоба, В.В. Шедін. -   Чернігів, 1996. – 69с.
  3. Маслов В.П. Інформаційні системи і технології в економіці: Навчальний посібник / В.П. Маслов. – Київ: «Слово», 2006. – 264с.
  4. Тельнов Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы в экономике. Дополненное. / Ю.Ф. Тельнов– М.: СИНТЕГ, 1999. – 216с.
  5. Сахно Є.Ю. Створення бази даних для розробки проектів / Є.Ю. Сахно, А.В. Ребенок, Ю.М. Янченко // Актуальні проблеми економіки, 2005. – № 4. – С. 135-142.