Аннотації

Автор(и):
В.І. Бабіч., Ю.А. Білик
Дата публікації:

28.05.2010

Анотація (укр):

Розглянуто загальний підхід до організації перевезень з висвітленням основних складових даного процесу. Запропоновано математичні моделі для розв'язання задач побудови ІГТ. Запропоновано розгляд комплексного управління та висвітлено основні етапи формування замовлень на транспортування з використанням інформаційних технологій управління проектами.

Анотація (рус):

Рассматривается подход к организации транспортирования на основе интервальных графиков транспортирования и его использование в комплексе с информационными технологиями управления проектами.

Анотація (англ):

The organization of transportation on the basis of portage interval charts approach and its usage is researched in a complex with information technologies project management.

Література:

 1. Логистика: Учеб. пособие / Под ред.
  Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 327 с.
 1. http://www.m2m-t.ru/solution/?branches=citybus
 2. http://www.ibspyramid.com/about.php?a=11
 3. http://www.aha.ru/~ermasoft/product4.htm
 4. http://www.antor.ru/products/planirovanie-marshrutov/
 5. http://www.epicor.com/russia/Solutions/Pages/SupplyChain.aspx
 6. http://www.global-system.ru/index.php?id=67
 7. Мороз О.В. Планування автомобільних перевезень вантажів малими партіями:./О.В.Мороз  автореф. дис. на здобуття наук. ступ. к.е.н..-:К:.2003. – 20 с.

9.Управление процессами заводских перевозок безрельсовым колесным транспортом на основе логистики / Бабушкин Г. Ф. Запорожский нац. Тех.ун-т. — Запорожье : ЗНТУ, 2002. — 318 с. ISBN 966-7809-26-9.

 1. Бабіч В.І., Білик Ю.А. Математичні аспекти моделювання графіків транспортування вантажопотоків у будівельній галузі Бабіч В.І., Білик Ю.А.// Математичні системи та машини. К: 2009. – №3
 2. Перевертун І.М. Інформаційні технології комплексного організаційно-технологічного моделювання проектно-орієнтованих виробництв (на прикладі серійного будівництва): Дис. канд.техн.наук./К.: НТУ-КПІ, 2007 р – 160с.

В.І. Бабіч, Ю.А. Білик, Комплексне управління автотранспортно-орієнтованими системами з використанням інтервальних графіків".// Наукові праці ВНТУ. Електроне фохове видання .- Вінниця: 2009. №