Аннотації

Автор(и):
В.О. Поколенко., Г.В. Лагутін., О.А. Тугай., П.М. Куліков., Н.О. Борисова., Д.О. Приходько., Ю.А. Чуприна., В.А. Скакун
Дата публікації:

28.05.2010

Анотація (укр):

Запропоновано комплекс організаційно-технологічних моделей управління підготовкою будівельних проектів на засадах девелопменту, які забезпечують замовнику здатність передбачити настання форс-мажорних подій та врахувати їх наслідки щодо зміни головних параметрів прийнятого варіанта підготовки будівництва.

Анотація (рус):

Предложен комплекс организационно-технологических моделей управления подготовкой строительных проектов.

Анотація (англ):

The complex of organizatsiyno-tekhnologichnikh case preparation of build projects frames is offered.

Література:

 1. Інноваційні концептуальні та формально-аналітичні інструменти обгрунтування, підготовки та впровадження будівельних інвестиційних проектів.
 2. Монографія. // За загальною реакцією В.О.Поколенка. / С.А. Ушацький, В.О. Поколенко,
  О.А. Тугай, Г.В. Лагутін, Н.О. Борисова, О.С. Рубцова.-К.: Вид-во Європейського університету,2008.-208 с.
 3.  Системно-управлінські та інжинірингові засади впровадження інновацій в організацію будівництва:-Монографія./ С.А. Ушацький, В.О. Поколенко,
  О.А. Тугай, Г.В. Лагутін, Н.О. Борисова.
  - К.: Вид-во Європейського університету, 2003.-216 с.
 4.  Теоретичні та прикладні засади інвестиційно-інноваційного розвитку економіки і ринку праці в Україні:–Монографія./ За заг. ред. В.Г. Федоренка. /
   В.Г. Федоренко, Ю.М. Маршавін, І.Ф Гнібіденко, В.О. Поколенко, А.В. Шпаков.-К.: ІПК ДЗЗУ,2007.-317 с.
 5.  Шлях будівельної галузі до євроінтеграції - організація діяльності генпідрядника на інжиніринговій основі //Зб. наукових праць „шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин./ С.А. Ушацький, В.О. Поколенко,
  О.А. Тугай, Г.В. Лагутін, Н.О. Борисова, О.С. Рубцова.
  –Вип.20.- К.: КНУБА,2009.-С.110-124.
 6. Теоретико-методолоігчні інновації для системного девелопменту портфеля будівельних проектів.