Аннотації

Автор(и):
С.А. Теренчук., В.В. Гоц., Х.М. Шамшур
Дата публікації:

28.05.2010

Анотація (укр):

У програмному середовищі Borland Delphi розроблено інформаційну систему оцінки ефективності рекламних заходів, що базується на графовій моделі і реалізує методи теорії ймовірностей та математичної статистики.

Анотація (рус):

В программной среде Borland Delphi на основе графовой модели разработана система оценки эффективности рекламных мероприятий, которая реализует методы теории вероятностей и математической статистики.

Анотація (англ):

In the Borland Delphi programming environment developed an information system for evaluating the effectiveness of promotional activities, based on model graphs and implements methods of probability theory and mathematical statistics.

Література:

  1. Маркетинговые исследования (теория, практика и методология) / Голубков Е.П.   - М.: Изд. Финпресс, 1998.-416с.
  2. Маркетинговый анализ / Ковалев А.И, Войленко В.В. - М.: Центр Экономики и маркетинга, 1997-176с.
  3. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистических данных; Нареш Малхотра.  Пер. с англ. -К.:ООО «ТИД ДС», 2002.-768 с.
  4. Шамшур Х.М., Гоц В.В. Застосування генетичного алгоритму для моделювання прибутку рекламної агенції // Тези доповідей Дванадцятої всеукраїнської (Сьомої міжнародної) студентської наукової конференції з прикладної математики та інформатики СНКПМІ- Львів, 2009.-С. 283.
  5. Гоц В.В., Шамшур Х.М., Теренчук С.А. Реалізація генетичного алгоритму для моделювання прибутку рекламного агенства // Збірник тез студентських доповідей 70-ї науково-практичної конференції, 14-17 квітня 2009 року.-С. 209-210.
  6. Крикавский Є.В., Косар Н.С., Мних О.Б., Сорока О.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» ), 2004.-288 с.
  7. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика: Міхайленко В.М., Теренчук С.А., Кубайчук О.О. навч. посібник. -К.: Вид-во Європ. ун-ту,  2007.-163 с.
  8. Шамшур Х.М., Гоц В.В., Полуков Є.С.Методика оцінки ефективності рекламних заходів // Тези доповідей Тринадцятої Всеукраїнська (восьма міжнародна) студентської наукової конференції з прикладної математики та інформатики СНКПМ І- Львів, 2010.-С. 125-126.