Аннотації

Автор(и):
С. В. Цюцюра., Д.О. Горда
Дата публікації:

28.05.2010

Анотація (укр):

Надано опис макроконвеєра завдань в рамках САПР систем автоматизованого управління на базі слідкуючого рульового гідропроводу (ГСРП). Розглянуто важливу науково-прикладну задачу – дослідження поведінки управляючого гідроприводу в перехідних процесах на базі розробки системи автоматизованого управління на основі макроконвеєру задач. Деталізовано структуру макроконвеєра задачі проектування автоматизованого управління ГСРП, склад та призначення його структурних компонентів. Запропоновано підхід до побудови макроконвеєра САПР САУ ГСРП, а також шляхи його програмної реалізації.

Анотація (рус):

В работе дано описание макроконвейера задач в рамках САПР систем автоматизированого управления на базе следящего рулевого гидропровода(ГСРП).

Анотація (англ):

In work description of makrokonveyer of tasks is given within the framework SAPR of the systems avtomatizovannogo management on the base of watching steering gidroprovoda(GSRP).

Література:

1. Налимов В.В. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов/В.В. Налимов, Н.А. Чернова. – М.:Наука, 1965, 340 с.

2. Пелевін Л.Є. Дослідження математичної моделі гідромеханічного слідкуючого приводу. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини / Л.Є. Пелевін, О.В. Горда, Д.О.Горда // Випуск 63 – К.: КНУБА.2004  С.35 – 42.

3. Цюцюра С.В.Структури даних імітаційної моделі перехідних процесів гідроприводу. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини / С.В. Цюцюра, О.В. Горда// Випуск 69 – К.: КНУБА. – 2007  С.75 – 81

4. Адлер Ю. П.. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. Изд. 2-е, переработ, и  доп./ Ю.П. Адлер, Е.В.Маркова, Ю. В. Грановский. – М.: Наука, 1976, 279 с.