Аннотації

Автор(и):
С.В. Цюцюра., В.О. Аніщенко., Н.В. Ткаленко
Дата публікації:

02.07.2010

Анотація (укр):

Статтю присвячено питанням енергетичного менеджменту промислових підприємств. Розглянуто інформаційну базу системи енергетичного менеджменту підприємства.

Анотація (рус):

Статья посвящена вопросам энергетического менеджмента промышленного предприятия. Рассмотрена информационная база ситемы энергетического менеджмента предприятия.

Анотація (англ):

The article is devoted to the problems of energy management of industrial enterprise. The information base of energy management system of enterprise was considered.

Література:

1. ДСТУ 4472-2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги. /
В.П. Розен, І.О. Соколовська, О.І. Соловей, І.В. Стоянова, А.В.Чернявський – К.: Держспоживстандарт України, 2005.

2. М0013184.0.33-04 Типова методика енергетичних обстежень промислових підприємств. / В. Розен,
О. Соловей, А. Чернявський, Ю. Шульга. - К.: Держкоменергозбереження України, 2004. -70 с.

3. Стогній Б.С. Стратегія енергозбереження в Україні аналітично-довідкові матеріали / Б.С. Стогній, М.М. Кулик, В.А. Жовтнянский  К.: академперіодика Київ-2006. - том 2.- 245с.

4. Енергетичний аудит: навч. посібник / О.І. Соловей, В.П. Розен, Ю.Г. Лега та інші. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – 299 с.