Аннотації

Автор(и):
С.Д. Бушуев, Д.А. Харитонов, Ю.Ф. Ярошенко
Дата публікації:

01.11.2013

Анотація (укр):

Розглянуто матричну технологію ідентифікації організаційних патологій в управлінні проектами. Елементами матриці є компоненти організаційної компетентності в області проектного управління та методології управління проектами, які представлені в структурі генома.

Анотація (рус):

Рассматривается матричная технология идентификации организационных патологий в управлении проектами. Элементами матрицы являются компоненты организационной компетентности в области проектного управления и методологии управления проектами, представленные в структуре генома.

Анотація (англ):

The article deals with the identification of organizational matrix technology pathologies in project management. Matrix elements are the components of organizational competence in the field of project management and project management methodology represented in the structure of the genome.

Література:

1. Бушуев С.Д. Векторная модель развития компетентности организаций в управлении проектами Бушуев С.Д., Харитонов Д.А., Рогозина В.Б. // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 14. – С. 18-22.

2. Бушуєв С.Д. Геном методологий управления проектами как универсальная модель знаний / Бушуєв С.Д., Неизвесный С.И. // Управління розвитком складних систем. –2013. – № 14. – С. 15-18.

3. Бушуев С.Д. Креативные технологии в управлении проектами и программами / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева, И.А Бабаев и др. – К.: Саммит книга, 2010. – 768 с.