Аннотації

Автор(и):
Бородавка Є.В.
Автор(и) (англ)
Borodavka Y.
Дата публікації:

01.11.2013

Анотація (укр):

Запропоновано метод для створення розширюваних систем підтримки життєвого циклу будівельних об'єктів на основі модульного принципу. На прикладі типових будівельних елементів здійснено аналіз основних специфічних атрибутів кожного з них. Специфічні атрибути розділені на дві категорії: геометричні та розрахункові. Їх об'єднання складає основу для модуля кожного з будівельних елементів.

Анотація (рус):

Предложен метод для создания расширяемых систем поддержки жизненного цикла строительных объектов на основе модульного принципа. На примере типовых строительных элементов сделан анализ основных специфических атрибутов каждого из них. Специфические атрибуты разделены на две категории: геометрические и расчётные. Их объединение составляет основу модуля каждого из строительных элементов.

Анотація (англ):

We propose the method for creation of expansible supporting systems for the lifecycle of construction objects, which based on module fundamental. We made the analysis of the specific attributes for the basic construction elements. The specific attributes were separated in two categories: geometrical and calculated. They union is the basis for the module of each construction element.

Література:

1. Городецький О.С. Засоби підтримки процесу проектування будівель і споруд з використанням уніфікованої цифрової моделі об'єкта / О.С. Городецький, Є.В. Бородавка // Будівництво України. – 2007. – №4. – С. 36-39.

2.  Демченко В.В. Формальний опис і практичне використання уніфікованої цифрової моделі об'єкта будівництва / В.В. Демченко, Є.В. Бородавка // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2007. – №2/2(26). – С. 64-69.

3.  Borodavka Y.V. Product lifecycle management in construction / Y.V. Borodavka, S.L. Pechenov // Східноєвропейський журнал передових технологій.
– 2010. – №6/3(48). – С. 31 – 34.

4. Бородавка Є.В. Узагальнена класифікація типових будівельних елементів / Є.В. Бородавка // Управління розвитком складних систем. – 2012 – №12.
С. 144-149.

5.  Бородавка Є.В. «Ядро» моделі будівельного об'єкта на основі базового набору графічних примітивів та атрибутів / Є.В. Бородавка // Управління розвитком складних систем. 2013 - №15. - С. 111 – 114.