МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ РІШЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ У БУДІВНИЦТВІ

Заголовок (російською): 
Модели и методы оценки критериев эффективности решений обеспечения техногенной безопасности в строительстве
Заголовок (англійською): 
Models and methods of evaluation of the criteria for the effectiveness of solutions providing technological safety in construction
Автор(и): 
В.Ф.Горгураки., О.В.Ізмайлова
Ключові слова (укр): 
інноваційні об’єкти, техногенна безпека, кількісні та якісні критерії, експертне оцінювання, згортка критеріїв
Анотація (укр): 
Дано загальну характеристику базового сценарію комплексної оцінки інноваційних рішень  щодо забезпечення техногенної безпеки об’єктів будівництва. Оцінка базується на врахуванні різноаспектних кількісних та якісних критеріїв їх ефективності. Значення критеріїв та міра їх значущості визначаються в різних умовах доступності  та визначеності інформації.
Анотація (рус): 
Предложены модели и методы определения значений разноаспектных критериев оценки альтернативных инновационных решений обеспечения техногенной безопасности.
Анотація (англ): 
Models and methods for determining the values of different pronged criteria for evaluating alternative technological innovation to ensure safety.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 3, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Ноябрь 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
ТОВ «Інтегра - Комплекс», Київ; Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Ганина В. Конкурс «Лучший инновационный продукт» - знак качества для избранных // F+S Технология безопасности и противопожарной защиты.  –  2009. -  №6  (42) .- С.80..
 2. Горгураки В.Ф., Романенко А.В. Техногенна безпека - потреба сьогодення // F+S Технология безопасности и противопожарной защиты. .  –2009.  -  №6  (42) . - С.20-25.
 3. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу. –К..: Видавнича група BHV, 2007.  - 544с.
 4. Згуровський М.З. Сценарний аналіз як системна методологія передбачення // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2002.    - №1. – С.7-38.
 5. Ізмайлова О.В. Методи прийняття багатокритерійних рішень в інформаційних системах: Навчальний посібник .-к.: КНУБА 2002..-112 с.
 6. Катренко. А.В. Системний аналіз об’єктів і процесів комп’ютеризації: Навчальний посібник. –Львів: „Новий світ-2000”, 2000. -424 с.
 7. Махутов Н.А., Петров В.П., Тарташев Н.И. Научно-технические проблемы техногенной безопасности //Прблемы машиностроения и надежости машин.  -1998. - №5. – С. 164-170
 8. Ларичев О.И., Мошкович Е.М. Качественные методы принятия решений. Вербальный анализ решений. - М.: Наука; Физматлит, 1996.  - 208с.
 9. Панкратова Н.Д.., Миленький Д.В. Системный аналіз экспертных процедур и выбор рациональной стратегии организации експертного оценивания // III международная научн.-практ. конф. «Системный анализ и информационные технологии»,  НТТУ «КПИ».  – 2001 - С.115-116.
 10. Панкратова Н.Д.., іванченко И.А. .  Определение  количественных и качественных  показателей  информированности  в задачах системного прогнозирования динамики ситуаций риска  //  III международная научн.-практ. конф.  «Системный анализ и информационные технологии»,  НТТУ «КПИ»  - 2001. -  С.109-111.
 11. Черноруцкий И.Г. Методы принятия решений. –СПб.: БХВ-Петербург, 2005.  - 416 с..