Управління розвитком складних систем, 2013, номер 15
Редакційна колегія
Титульна сторінка
Наші автори
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Антикризове управління фінансовими установами в умовах турбулентності Анотація [+]
С.Д. Бушуєв, Ю.Ф. Ярошенко
ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ НАУКОВОГО ПРОЕКТУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ЗВАЖЕНИХ СУМ Анотація [+]
І.Є. Драч, Г.Л. Теплякова
МОДЕЛЬ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЇ Анотація [+]
О.В. Єгорченков, Н.Ю. Єгорченкова, О.Б. Лисицін
МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ РЕСУРСІВ У ПРОЕКТАХ РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Анотація [+]
В.П. Квашук, Ю.П. Рак, В.В. Бондаренко
ТРАНСФОРМАЦИЯ КОГНИТИВНЫХ КАРТ В МОДЕЛИ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Анотація [+]
Е.В. Колесникова, А.А. Негри
ПРОФИЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ РАЗВИТИЯ (на примере ГСП «Чернобыльская АЭС») Анотація [+]
В.В. Мединцов
АЛГЕБРА МЕТОДОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ ГЕНОМНОЙ МОДЕЛИ Анотація [+]
С.И. Неизвесный, Д.А. Харитонов, В.Б. Рогозина
ПУТИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
И.И. Оберемок
МОДЕЛЬ ОБОБЩЕННОЙ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ПРОЕКТАХ Анотація [+]
Т.М. Олех., В.Д. Гогунский., С.В. Руденко.
СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ Анотація [+]
Ю.Е. Прихно
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН В СОЦІАЛЬНИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ Анотація [+]
М.І. Рич
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОГО ПРОЕКТУ Анотація [+]
Ю.Н. Тесля, В.В. Гоц
СТРАТЕГІЯ БЮДЖЕТУВАННЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ОСВІТИ Анотація [+]
М.І. Цюцюра
УПРАВЛЕНИЕ КРИЗИСНЫМИ СИТУАЦИЯМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ Анотація [+]
Л.С. Чернова
УПРАВЛІННЯ УСПІХОМ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ ВІДТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ЕНЕРГІЇ Анотація [+]
Н.П. Ярошенко
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПРОГРАМ РОЗВИТКУФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОГО ОТОЧЕННЯ Анотація [+]
Т.О. Ярошенко
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ БИФУРКАЦИЙ Анотація [+]
Ю.Ф. Ярошенко
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ІС ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ Анотація [+]
В.Б. Задоров, О.В. Федусенко, А.О.Федусенко
РЕФЛЕКТОРНАЯ СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ (РСГУ) Анотація [+]
Ю.Н. Тесля, А.Ю. Чёрный
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
«ЯДРО» МОДЕЛІ БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄКТА НА ОСНОВІ БАЗОВОГО НАБОРУ ГРАФІЧНИХ ПРИМІТИВІВ ТА АТРИБУТІВ Анотація [+]
Є.В. Бородавка
НЕПЕРЕРВНИЙ АКУСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ В МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЯХ Анотація [+]
В.А. Глива., М.І. Делас., Б.М. Єременко.
СТАТИСТИЧНА МОДЕЛЬ ДІАГНОСТУВАННЯ ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ У МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЯХ Анотація [+]
В.А. Глива, М.І. Делас, В.І. Токарев, В.І. Клапченко.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЧАСУ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ Анотація [+]
В.Г. Зайцев, М.В. Плахотний, Є.І. Цибаєв
СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ МАСШТАБИРУЕМЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ РЕСУРСОВ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ САПР Анотація [+]
Д.Ю. Кудинов
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ПАРАМЕТРЫ ЦИТИРУЕМОСТИ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗАХ ДАННЫХ Анотація [+]
В.Н. Бурков., А.А. Белощицкий., В.Д. Гогунский.
ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ІТ-ОСВІТИ Анотація [+]
Т.В. Ковалюк
МЕТОД ІНКОРПОРУВАННЯ СИСТЕМИ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ В ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМЦІВ Анотація [+]
С.В.Палій
РОЗРОБКА МОДЕЛІ МОДУЛЯ «ТРАЄКТОРІЯ НАВЧАННЯ» ДЛЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ MOODLE Анотація [+]
О.В. Федусенко, О.О. Рафальська
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ВИТРАТАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕНЕРГОРЕСУРСИ Анотація [+]
А.І. Боркун, В.О. Занора, Г.О. Сьомка
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
НОВА ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОЗЧИТУВАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРОЇЗНИХ КВИТКІВ У АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ОПЛАТИ ПРОЇЗДУ Анотація [+]
В.А. Глива, О.М. Шустеров