Управління розвитком складних систем, 2021, 45

Йде редагування та макетування збірника.