Управління розвитком складних систем, 2012, номер 10
Редакційна колегія
Титульна сторінка
Наші автори
ЗМІСТ
Управління проектами
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАТОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
С.Д. Бушуев., Н.С. Бушуева., Д.А. Харитонов., В.Б. Рогозина
МОДЕЛЬ ГАРМОНИЗАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ОКРУЖЕНИЯ Анотація [+]
С.Д. Бушуев., Н.С. Бушуева., Р.Ф. Ярошенко
К СИСТЕМНОЙ ПАРАДИГМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
С.Д. Бушуев., Ю.Г. Ященко., А.С. Товб., С.И. Неизвестный
ОСОБЕННОСТИ СЦЕНАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ Анотація [+]
А.С. Ванюшкин
ІЄРАРХІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ Анотація [+]
О.В. Веренич., Т.П. Подчасова
ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ Анотація [+]
А.М. Возный., Ю.А. Казимиренко., Т.А. Фарионова
РОЗРОБКА МЕТОДУ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ТОРГОВИХ МЕРЕЖ Анотація [+]
М.І. Гиба
КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ ПРОЕКТОВ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС Анотація [+]
Т.Г. Григорян., Е.А. Квасневский., Е.О. Пихович
МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВІ ПІДХОДУ НЕЧІТКОГО ВІДНОШЕННЯ ПЕРЕВАГИ Анотація [+]
Н.П. Крап., В.М. Юзевич
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СВЕРХ БЫСТРО ДЕЙСТВУЮЩИХ ОПТИЧЕСКИХ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ УСТРОЙСТВ СВЕТА Анотація [+]
А.А. Майер., Г.С. Хулап., Г.С. С.Д. Бушуев
ФАКТОЛОГІЧНИЙ БАЗИС УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ В ПРОЕКТНИХ СИТУАЦІЯХ Анотація [+]
О.М. Медведєва
МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПРОЕКТАХ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Анотація [+]
І. А. Осауленко
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація [+]
О.І. Пурський., О.А. Харченко., А.О. Василевська
СИСТЕМА «РАЗДЕЛЯЕМЫХ ЦЕННОСТЕЙ» КАК ИНТЕГРАТОР ПРОЕКТНОГО СООБЩЕСТВА Анотація [+]
Н.П. Ярошенко
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ. ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЛЯ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ Анотація [+]
С.В. Цюцюра., О.В. Криворучко., М.І. Цюцюра
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ ЗНАННЯМИ Анотація [+]
Ю.В. Яцишин
ФОРМИРОВАНИЕ ЯДРА ЦЕННОСТЕЙ В ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Анотація [+]
Р.Ф. Ярошенко., Т.А. Ярошенко
Інформаційні технології управління
ФОРМУВАННЯ ІЄРАРХІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ОБ’ЄКТІВ І ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНТОЛОГІЙ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЕЙ Анотація [+]
В.Б. Задоров., В.В. Демченко., В.Т. Шпирний., І.В. Бондаренко,
Інформаційні технології проектування
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ НАЯВНОСТІ ДЕФЕКТУ ТИПУ «ТРІЩИНА» НА ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
О.В. Горда
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ШВИДКОДІЇ WEB - ДОДАТКІВ Анотація [+]
Є.Ю. Катаєва., В .Ю. Шадхін., О.Л. Котінов., І. А. Литвиненко
МЕТОД НЕЧІТКОГО ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЦЬ ПОВНОЇ КЕРОВАНОСТІ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТА ЗА РАХУНОК ВЛАСНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ЇЇ ПЛАНОВОГО РОЗВИТКУ Анотація [+]
О.Л.Соловей
Інформатизація вищої освіти
ВЕКТОРНЫЙ ПОДХОД К АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ПРОЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД Анотація [+]
А.А. Белощицкий., С.В. Белощицкая
Інформаційні технології в економіці
ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ Анотація [+]
Н.М. Павленко
ОПИС ЛІНІЙНИХ ПРОСТОРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМБІНАТОРНИХ КОНФІГУРАЦІЙ Анотація [+]
Л.І. Турчанінова., І.В. Давидов