19

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОГРАМ: ЗМІНА ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ

ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМАЛІЗОВАНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТАНУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ–УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВИБОРУ АЛЬТЕРНАТИВ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЮ НАДІЙНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ-ВИКОНАВЦІВ

Страницы