Управління розвитком складних систем, 2016, номер 27
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
THE ASSURANCE NETWORKS APPLICATION FOR RISK MODELING OF ENTERPRISES’ INNOVATION ACTIVITY Анотація [+]
Коваленко І.І., Чернова Л.С.
ДІАГНОСТИКА ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ СПОСТЕРЕЖНОСТІ Анотація [+]
Ачкасов І.А.
ПОБУДОВА Й ОЦІНКА БАЗ ЗНАНЬ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПРОЕКТАМИ АВТОМОБІЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація [+]
Березенський Р.В.
ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ В РАМКАХ ПРОГРАМ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Анотація [+]
Бугров О.В., Бугрова О.О.
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ Анотація [+]
Вайленко И.В., Погудина О.К.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Веренич Е.В.
ФОРМИРОВАНИЕ ОБОБЩЕННОГО СВОДА ЗНАНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Кононенко И.В., Агаи Ахмад
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ/ПРОГРАМ/ПОРТФЕЛІВ ЛОГІСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ Анотація [+]
Меленчук В.М.
НЕЧІТКИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ПОРТФЕЛЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація [+]
Молоканова В.М.
МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЗІ СКЛАДНОЮ СТРУКТУРОЮ У ГІРНИЧОДОБУВНОМУ ВИРОБНИЦТВІ Анотація [+]
Попов С.О., Єріна О.О., Попрожук О.О.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕСУРСНОГО ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТІВ РЕМОНТІВ І МОДЕРНІЗАЦІЇ СКЛАДНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ Анотація [+]
Попов С.О., Попрожук О.О.
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ІТ – ПРОЕКТАМИ КАК АКТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ Анотація [+]
Сухонос М.К., Белецкий И.В., Старостина А.Ю., Богославец А.А., Медведева Т.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ОФІСУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація [+]
Фесенко Т.Г., Фесенко Г.В., Фесенко Г.Г.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ СТРУКТУРИ ОРБІТАЛЬНОГО УГРУПОВАННЯ ТА БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ Анотація [+]
Білобородов О.О.
ВИБІР ТЕРИТОРІЇ ПІД БАГАТОКВАРТИРНИЙ БУДИНОК З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ Анотація [+]
Гайна Г.А., Єрукаєв А.В., Гончаренко Т.А.
ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація [+]
Егорченков А.В., Егорченкова Н.Ю.
МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ ШАХТНОЇ АТМОСФЕРИ Анотація [+]
Кружилко О.Є., Полукарова С.Г.
ТЕХНОЛОГІЇ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ СИСТЕМ Анотація [+]
Тімінський О.Г.
РОЗРОБЛЕННЯ АЛГОРИТМУ ВИЗНАЧЕННЯ АДЕКВАТНОСТІ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБРАЗУ УЧАСНИКА ВІРТУАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ Анотація [+]
Федушко С.С., Мельник Д.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ЗАДАЧІ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ Анотація [+]
Міхайленко В.М., Терентьєв О.О., Шабала Є.Є., Турушев О.С.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ГІБРИДНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ФОРМУЛ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ В НИХ ПОДІБНОСТЕЙ Анотація [+]
Лізунов П.П., Білощицький А.О., Чала Л.Е., Білощицька С.В., Кучанський О.Ю., Удовенко С.Г.
РОЗРОБКА АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ВІДКРИТИМИ ПИТАННЯМИ Анотація [+]
Цюцюра С.В., Федусенко О.В., Федусенко А.О., Цюцюра М.І.
ОПТИМАЛЬНІ МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗГІДНО СТАНДАРТІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ОСНОВІ ISO 9000 Анотація [+]
Ярка У.Б., Мина Ж.В., Пелещишин О.П., Білущак Т.М.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД Анотація [+]
Єремєєв І.С., Дичко А.О.
СИНФАЗНЫЕ И ПРОТИВОФАЗНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ В ДВУХКОНТУРНОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Анотація [+]
Иносов С.В., Скиданов В.М., Соболевская Т.Г., Сидун Е.В.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДПУСКУ ПРОЦЕДУР ПРИ ВИКОРИСТАННІ РОПИ ШАБОЛАТСЬКОГО ЛИМАНУ Анотація [+]
Кисилевська А.Ю., Нікіпелова О.М.