Управління розвитком складних систем, 2017, 32
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕВЕЛОПЕРСЬКИХ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
Азарова І.Б.
ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ Анотація [+]
Гусєва Ю.Ю., Мартиненко О.С., Чумаченко І.В.
СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК СКЛАДНИХ СИСТЕМ В МЕТОДОЛОГІЯХ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ Анотація [+]
Кадикова І.М., Ларіна С.О., Хвостіченко В.В., Чумаченко І.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ У ВИРОБНИЧIЙ IT-ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПЛАТФОРМІ НЕЧІТКИХ МНОЖИН Анотація [+]
Крамський С.О., Рудніченко М.Д.
ПРИНЦИПИ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГРОЗАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЦІННОСТЕЙ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація [+]
Лукашенко В.М., Лепський В.В.
ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМАНДНОЙ РОЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ В ЦЕПЬ МАРКОВА Анотація [+]
Лукъянов Д.В., Колесников А.Е.
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ Анотація [+]
Мельниченко О.І., Чечет А.М.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Анотація [+]
Криворучко О.В., Дитинюк О.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
ЛОКАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ПРИЗНАКОВ НА ЦИФРОВОМ ИЗОБРАЖЕНИИ ДЕФЕКТА ТИПА "ТРЕЩИНА" Анотація [+]
Горда Е.В.
ІНТЕГРОВАНІ МОДЕЛІ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ЗАДАЧІ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ Анотація [+]
Терентьєв О.О., Шабала Є.Є., Саченко І.О.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
АНАЛІЗ ПІДХІДІВ ДО ПОБУДОВИ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КУРИРУВАННЯ КОНТЕНТОМ МВОК Анотація [+]
Красовська Г.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ АДАПТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ Анотація [+]
Федусенко О.В., Федусенко А.О., Доманецька І.М.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
ІНТЕГРАЦІЯ ПРИКЛАДНИХ МОДУЛІВ EFQM ДО СКЛАДУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ Анотація [+]
Бондар О.А., Якимчук І.М., Дружинін М.А., Кошельна В.М., Петренко Г.С.
ГАРМОНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ СИТУАТИВНО-ЙМОВІРНІСНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПЕРЕБІГУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ Анотація [+]
Бондарчук Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ АТРИБУЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПОРТФЕЛІ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОЇ КОМПАНІЇ Анотація [+]
Гергі Д.С.
ОЦІНКА КОНЦЕНТРАЦІЇ РИНКУ ПЕРВИННОЇ НЕРУХОМОСТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація [+]
Гриценко О.С., Запєчна Ю.С., Лисак І.В.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СТАНДАРТІВ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМУ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація [+]
Дикий О.В., Іщенко Т.М., Омеляненко О.П., Зінченко М.М., Некрутенко О.В., Локтіонова Я.Ф.
ОНОВЛЕННЯ БІЗНЕС-ІНДИКАТОРІВ МОДЕЛЕЙ «УПРАВЛІННЯ ЗА ВІДХИЛЕННЯМИ» БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ Анотація [+]
Крижановський В.І.
ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІМПЕРАТИВІВ БЮДЖЕТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ Анотація [+]
Марчук Т.С., Трач Р.В., Ручинська Ю.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНТИЦИКЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДРЯДНИМ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація [+]
Моголівець А.А.
ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДРЯДНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація [+]
Поколенко В.О., Малихіна О.М., Чуприна Ю.А., Горбач М.В., Волошина Т.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ВSС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОПЕРАЦІЙ ПІДРЯДНОГО ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЕКТАХ РЕІНЖИНІРИНГУ Анотація [+]
Рижаков Д.А.
МОДЕЛІ ЦІЛЬОВОГО ВИБОРУ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ІНДИКАТОРІВ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЕТИМОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ Анотація [+]
Рижакова Г.М., Приходько Д.О., Предун К.М., Лугіна Т.С., Коваль Т.С.
МОДИФІКОВАНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Савчук Т.В., Шпаков А.В., Шпакова Г.В., Баличев О.Ю.
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЗАБУДОВНИКА НА РИНКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Сапіга П.А.
ВПЛИВ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ НА ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація [+]
Стеценко С.П., Бєлєнкова О.Ю., Лиитвиненко О.В.
АВАНСОВІ ПЛАТЕЖІ В МІЖНАРОДНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНТРАКТАХ Анотація [+]
Цифра Т.Ю.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація [+]
Юрченко Ю.О.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
ЗАСТОСУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФРАКТАЛІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ІТ РЗО ЯК ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ Анотація [+]
Цюцюра М.І.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
СУЧАСНА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ НАДІЙНОСТІ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Баладцький М.В., Скакун Є.В.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ У ПРОЕКТАХ БІОСФЕРОСУМІСНОГО БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Чернишев Д.О.