Управління розвитком складних систем, 2018, 33
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКІВ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛІВ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ Анотація [+]
Ачкасов І.А.
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В КЕРУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Балдук Г.П.
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В УМОВАХ «ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ» Анотація [+]
Бушуєв С.Д., Бушуєв Д.А., Ярошенко Р.Ф.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ВИПУСКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА КРЕАТИВНОМУ ПОТЕНЦІАЛІ КОМАНДИ ПРОЕКТУ Анотація [+]
Войтушенко А.А.
IМПЛЕМЕНТАЦIЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТIВ Анотація [+]
Крамський С.О.
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ В УПРАВЛІННІ НЕГАТИВНИМИ ВПЛИВАМИ ДИНАМІЧНОГО ОТОЧЕННЯ НА ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМИ Анотація [+]
Кубявка Л.Б.
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Медведєва О.М., Єгорченкова Н.Ю.
ЯКІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГ Анотація [+]
Мисюк В.О.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОМЕСТАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В БИАДАПТИВНЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ Анотація [+]
Оберемок И.И., Оберемок Н.В., Тиминский А.Г.
ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Тесля Ю.М., Кубявка Л.Б.
СТРАТЕГИИ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ Анотація [+]
Тулупов М.А.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ КРЕАТИВНИХ ЗАВДАНЬ У ПРОЕКТНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ Анотація [+]
Фесенко Т.Г., Шахов А.В., Фесенко Г.Г.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ УКРАИНЫ НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Чернова Л.С.
АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Анотація [+]
Шкуро М.Ю.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ВІДКРИТОЇ БАЗИ МОДЕЛЕЙ СППР З ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ Анотація [+]
Красовська Г.В., Ізмайлова О.Г.
МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ПІДРЯДНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація [+]
Радкевич А.В., Арутюнян І.А., Сайков Д.В.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ, ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМСТВА В ЦІЛОМУ Анотація [+]
Савенко В.І., Доценко С.І., Клюєва В.В., Пальчик С.П., Терещук М.О.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
ЗАСТОСУВАННЯ BIM-ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ ТЕРИТОРІЇ ПІД ЗАБУДОВУ Анотація [+]
Гончаренко Т.А.
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕФЕКТА ТИПА "ТРЕЩИНА" Анотація [+]
Горда Е.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ НА ЛІНІЙНИХ СПОРУДАХ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ Анотація [+]
Гордієнко С.Б., Манько О.О., Манько В.О., Скубак О.М.
ОЦІНКА НАВАНТАЖЕНЬ В ЗОНІ АЦЕТАБУЛЯРНОГО КОМПОНЕНТА ЕНДОПРОТЕЗА КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА Анотація [+]
Гужевський І.В., Солодей І.І.
МЕТОДОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Терентьєв О.О., Шабала Є.Є., Доля О.В., Чередніченко Д.О.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ Анотація [+]
Андрашко Ю.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
ЗМІСТОВНО-КОНТЕКСТУАЛЬНЕ ПОЛЕ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ВІДТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА РІВНІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація [+]
Зінченко М.М.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВ ДЛЯ ПОТРЕБ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ Анотація [+]
Предун К.М.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА БАЗІ РАЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація [+]
Савенко В.І., Доценко С.І., Клюєва В.В., Пальчик С.П.
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ЗВО Анотація [+]
Цюцюра М.І., Цюцюра С.В., Криворучко О.В.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Алтухова Д.В.
ФОРМАЛІЗОВАНИЙ КОНТУР ДЕВЕЛОПМЕНТУ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ РЕКРЕАЦІЙНО-ПРОДУКТИВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ Анотація [+]
Чернишев Д.О., Дружинін М.А.