Управління розвитком складних систем, 2018, 34
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ Анотація [+]
Азарова И.Б., Ярошук Д.И.
УДОСКОНАЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ Анотація [+]
Балдук Г.П.
МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В УМОВАХ «ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ» Анотація [+]
Бушуєв Д.А.
МОДЕЛІ ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ Е-РМ Анотація [+]
Єгорченкова Н.Ю.
ІНСТРУМЕНТИ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ПРОЕКТАМИ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ Анотація [+]
Крамський С.О., Рудніченко М.Д.
МЕТОДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ В СИСТЕМУ МЕДИЧНИХ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
Лепський В.В.
СИСТЕМНА МОДЕЛЬ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ CALL-ЦЕНТРУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПАНІЇ Анотація [+]
Лисицін Б.О.
МОДЕЛІ ПРОЕКТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ЦІННІСНОГО ПІДХОДУ Анотація [+]
Марущак І.О.
СТРАТЕГИИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ Анотація [+]
Тулупов М.А.
МОНІТОРИНГ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВОКЗАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗА МОДЕЛЯМИ ОЦІНКИ АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВОЇ ДОСТУПНОСТІ Анотація [+]
Фесенко Т.Г., Фесенко Г.Г., Якунін А.В., Фесенко Г.В.
МЕТОД ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ НАУКОМІСТКОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація [+]
Чернов С.К., Савіна О.Ю.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
РОЗРОБЛЕННЯ ФОРМАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИЯВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ Анотація [+]
Голуб З.Д.
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДОСЛІДЖЕННІ ЛАНДШАФТІВ Анотація [+]
Зацерковний В.І., Оберемок Н.В., Кун Ю.В.
ПОБУДОВА КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ Анотація [+]
Хлапонін Ю.І., Шабала Є.Є., Бойко О.В., Бондаренко Б.О.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
МЕТОДИ РАНЖУВАННЯ КРИТЕРІЇВ В ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОТОКОРОЗПОДІЛУ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕРЕЖІ Анотація [+]
Безклубенко І.С.
СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ТЕРИТОРІЇ ПІД ЗАБУДОВУ ЯК СКЛАДНОЇ ПРОСТОРОВО-РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ Анотація [+]
Гончаренко Т.А.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ МЕРЕЖ ДОСТУПУ Анотація [+]
Гордієнко С.Б., Манько О.О., Манько В.О., Скубак О.М., Твердохліб М.Г.
АДАПТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВУХСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ Анотація [+]
Михайленко В.М., Терейковская Л.А., Легеза В.П.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ЧУТЛИВІСТЬ Анотація [+]
Андрашко Ю.В.
ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Анотація [+]
Балацька О.С., Власенко Т.О.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ДЕТЕРМІНАНТИ МОДЕЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЇ Анотація [+]
Малихіна О.М., Рижаков Д.А., Локтіонова Я.Ф., Коваль Т.С.
ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРИЙНЯТТІ ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація [+]
Доценко С.І., Савенко В.І., Базиленко С.О., Клюєва В.В., Пальчик С.П., Гігінейшвілі Д.Я.
ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ Анотація [+]
Цюцюра М.І., Цюцюра С.В., Криворучко О.В.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
FORMATION OF THE METHODICAL-ANALYTICAL SYSTEM OF INDICATORS OF PROVIDING BIOSPHERE-COMPATIBILITY AT THE PREPARATION AND ORGANIZATION OF CONSTRUCTION Анотація [+]
Chernyshev D.O.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІЧАСТОТНОГО РЕЖИМУ КОЛИВАНЬ РОБОЧОГО ОРГАНУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ УДАРНО-ВІБРАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ Анотація [+]
Бесараб В.А.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА НА СТАН ДОВКІЛЛЯ Анотація [+]
Осипова А.О.