Управління розвитком складних систем, 2018, 36
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
RISK MANAGEMENT FOR AN ERP PROJECT Анотація [+]
Yinglin Ji
МОДЕЛЬ БЕНЧМАРКІНГУ НА ОСНОВІ ГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Бушуєв С.Д., Бушуєв Д.А., Бушуєва Н.С., Чернова Л.С.
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІТАКІВ В ЕКВАДОРІ Анотація [+]
Діего Фернандо Сепеда Гуаман
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНОЮ КОМАНДОЮ ТА МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ КОЛЕКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ МАЛИХ ГРУП Анотація [+]
Маальцев А.С., Крамський С.О.
ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ ПРОТЯГОМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТУ Анотація [+]
Петренко В.О., Кулик В.О.
МОДЕЛЬ ПОРТФЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Анотація [+]
Придатко О.В., Солотвінський І.В., Кокотко І.Я., Івановський М.Б.
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЕКТІВ РЕІНЖИНІРИНГУ ВЕЛИКИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ Анотація [+]
Пузійчук А.В.
МОДЕЛЬ БІАДАПТИВНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ Анотація [+]
Тімінський О.Г.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
CLOUD COMPUTING WORKFLOW SCHEDULING WITH MAXIMUM REDUCTION OF EFFECTIVE RESOURCES Анотація [+]
Liu Xiaotian, Gu Daming
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЇ НАЛЕЖНОСТІ НЕЧІТКИХ МНОЖИН Анотація [+]
Цюцюра М.І., Єрукаєв А.В.
ЕНТРОПІЯ ЯК ПРОЯВ СИСТЕМНОЇ І ДІАЛЕКТИЧНОЇ СУТНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація [+]
Савенко В.І., Пальчик С.П., Клюєва В.В., Победа С.С.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ НА ВИСВІТЛЕННІ ЛІНІЙКИ ВИРІВНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНІ НА ОСНОВІ 3D-СЕРЕДОВИЩА СКЛАДАННЯ Анотація [+]
Gu Qi, Ben Nengjun, Hui Weidong, Wang Chao, Huang Mingxin
ДОСЛІДЖЕННЯ МОДАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВАГОНІВ МЕТРО МІСТА ШАНХАЙ Анотація [+]
Li Tianjing
АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація [+]
Гордієнко С.Б., Манько О.О., Манько В.О., Скубак О.М.
АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ Анотація [+]
Ісаєнко Д.В.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД Анотація [+]
Терентьєв О.О., Київська К.І., Горбатюк Є.В., Доля О.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
АНАЛІЗ БІЗНЕС-МОДЕЛІ МЕЙТУАН Анотація [+]
Yinglin Ji
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЯК СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація [+]
Рижакова Г.М., Малихіна О.М., Рижаков Д.А., Локтіонова Я.Ф., Лугіна Т.С., Коваль Т.С.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ ЯК МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ Анотація [+]
Чуприна Ю.А.
ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
COMPARE AND ANALYSIS OF DETECTION ALGORITHM OF CROP LEAF AREA BASED ON MATLAB SOFTWARE Анотація [+]
Chen Jie
DETERMINATION OF THE BIOSPHERE COMPATIBLE ENVIRONMENT ATTRACTORS OF URBANIZED TERRITORIES AT THE ORGANIZATION OF MODERN CONSTRUCTION DEVELOPMENT Анотація [+]
Chernyshev Denys, Predun Konstantyn, Ivakhnenko Iryna, Druzhynin Maxim, Ruchinskaya Julia
КОМП’ЮТЕРНА МОДЕЛЬ ОРТОПЕДИЧНОГО СУПІНАТОРА ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ В СЕРЕДОВИЩІ ANSYS Анотація [+]
Антонова-Рафі Ю.В., Соломін А.В., Гетун Г.В., Вихляєв Ю.М., Матвієнко Л.В.
ЕНТРОПІЯ ЯК ПРОЯВ СИСТЕМНОЇ І ДІАЛЕКТИЧНОЇ СУТНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Анотація [+]
Савенко В.І., Пальчик С.П., Клюєва В.В., Победа С.С.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
THE INVESTIGATION OF EUTECTIC NUCLEATION AND GROWTH MECHANISM OF AL-SI ALLOY Анотація [+]
Anzhu Chen, Pengfei Zhou
A 12-BIT 250 MS/S SINGLE-CHANNEL PIPELINE ADC WITH 81 DB SFDR IN 0.13 UM CMOS Анотація [+]
Gu Jianhua, Yan Guojun, Ben Nengjun
RESEARCH AND DESIGN OF RAW SILK EVENNESS DETECTOR BASED ON CCD IMAGE SENSOR Анотація [+]
Hu Yucai
INTELLIGENT BRAKE DESIGN BASED ON RBR AND CBR HYBRID REASONING Анотація [+]
Hui Weidong, Zhou Huan, Gu Qi
DEVELOPMENT OF THE TEMPERATURE AND HUMIDITY INTELLIGENT CONTROL SYSTEM FOR FIG ORCHARD BASED ON RFID TECHNOLOGY Анотація [+]
Luo Wenhua
AN ELECTRONIC DEVICE INTEGRATING LINEAR AND NON-LINEAR METERING Анотація [+]
Sun Lixiang, Wang Chunmo
MECHANICAL DESIGN OF SMALL VERTICAL AXIS WIND TURBINE Анотація [+]
Wang Bin
PIPE LINE GRAVITY HEAT PIPE HEAT TRANSFER NUMERICAL ANALYSIS RESEARCH Анотація [+]
Xu Zhipeng, Wang Qisong
AN IMPROVED CARI ALGORITHM BASED ON SLIDING WINDOW IN MIMO-OFDM SYSTEM Анотація [+]
Zhang Hui, Xia Liling, Dong Rongwei, Wang Huihui
DESIGN AND RESEARCH ON BENDING MOULD OF HIGH-STRENGTH PLATES Анотація [+]
Zhou Huan, Hui Weidong
СИНТЕЗ И АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЦИФРОВОГО АЛГОРИТМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С БОЛЬШИМ ШАГОМ КВАНТОВАНИЯ ВО ВРЕМЕНИ Анотація [+]
Иносов С.В., Самойленко Н.И.