Управління розвитком складних систем, 2022, 52

Збірник в процесі публікації статей на сайті.

Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Інноваційний менеджмент – сучасне антикризове управління Анотація [+]
Бойко Є. Г., Дяченко Ю. В.
Когнітивні моделі у розвитку надихаючого менеджменту інноваційних проєктів Анотація [+]
Бушуєв С. Д., Бушуєва В. Б., Сукач С. М.
Менеджмент проєктів розвитку аграрного сектору на принципах циркулярної економіки Анотація [+]
Бушуєв С. Д., Бушуєва Н. С., Язиков Д. В.
Організаційна модель управління етапами реалізації програм інфраструктурних проєктів Анотація [+]
Крамський С. О., Захарченко О. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Risk management for the functionality component of an agricultural enterprise's decision-making support information system Анотація [+]
Chunmei Ji
Метод визначення атрибуції друкованих документів Анотація [+]
Катаєва Є. Ю., Якименко Д. О.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
Аналіз стійкості пологих оболонок лінійно-змінної товщини Анотація [+]
Кривенко О. П., Лізунов П. П., Ворона Ю. В.
Розробка моделі оцінки комфортності багатоквартирного будинку з використанням “методів штучного інтелекту” Анотація [+]
Цюцюра С. В., Цюцюра М. І., Єрукаєв А. В., Костишина Н. В.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
The method of forming informational competence spaces for educational project executives Анотація [+]
Ван Їнсін
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Оновлення моделей організації будівництва в контексті їх адаптогенності до сучасних управлінських та цифрових технологій Анотація [+]
Дружинін М. А., Жалдак Р. Ю., Ніколаєва М. Ю., Мірутенко О. В., Костенко Д. В., Малихін М. О., Барилюк А. О., Веремєєва Т. І.
Інноваційні змістовно-функціональні та організаційні особливості формування потенціалу підприємства з позицій цифровізації економіки Анотація [+]
Куліков О. П.
Оцінка структурної конфігурації корпоративних відносин у контексті організаційного розвитку проєктно-орієнтованих підприємств Анотація [+]
Приходько Д. О., Шпаков А. В., Геращенко О. П., Кіщак Н. Г., Чуприна Х. М., Роговченко В. С., Горбач М. В.
Інформаційно-аналітичні новації та бізнес-моделі управління підприємством в сучасній системі будівельного девелопменту Анотація [+]
Рижаков Д. А., Поколенко В. О., Петруха С. В., Івахненко І. С., Предун К. М., Приходько О. О., Ніколаєв Г. В.
Сучасні інструменти та програмні продукти адміністрування будівельними організаціями в умовах трансформації операційних систем менеджменту Анотація [+]
Хоменко О. М., Петренко Г. С., Рижакова Г. М., Петруха Н. М., Чуприна Ю. А., Малихіна О. М., Кушнір О. К.
Сучасна технологія моделювання організаційної підготовки та економіко-управлінського супровіду стейкхолдерів будівництва Анотація [+]
Шпакова Г. В., Денисюк О. В., Рижакова Г. С., Кошельний І. А., Максим’юк Ю. С., Веремєєв С. О., Федоров С. А.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
Екоінновації: основні поняття та доцільність розвитку в Україні Анотація [+]
Трач Ю. П.