Управління розвитком складних систем, 2011 (Випуск 8)
Редакційна колегія
Титульна сторінка
Наші автори
ЗМІСТ
Управління проектами
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ КРУПНОМАСШТАБНЫМИ ПРОГРАММАМИ РАЗВИТИЯ Анотація [+]
С.Д.Бушуев., Р.Ф.Ярошенко
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ДЛЯ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація [+]
Е.Г.Бойко
ОБОСНОВАНИЕ ЗАКОНА О КОНКУРЕНТНЫХ СВОЙСТВАХ ПРОЕКТОВ Анотація [+]
В.Д.Гогунский., С.В.Руденко., П.А.Тесленко
СОГЛАСОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОЕКТА КАК ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДАПТИВНОСТИ ПРОЕКТА Анотація [+]
И.А.Гордеева
ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС Анотація [+]
Е.А.Квасневский
ОЦЕНОЧНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ СЕТИ ПЕТРИ (SBPN) Анотація [+]
В.В.Кузьмук., О.О.Супруненко., А.В.Кузьмук
ФОРМИРОВАНИЕ МЕНТАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА И СОЗДАНИЕ СЕТЕЙ ЗНАНИЙ В ПРОГРАММАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Анотація [+]
М.Н.Куценко
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА БАЗЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА Анотація [+]
И.И.Оберемок., Н.В.Оберемок
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТИЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНИМИ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Г.Г.Оборська
МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІШАНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Анотація [+]
І.П.Покотілов
УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЯМИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЕКТІВ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА В ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ MS PROJECT Анотація [+]
І.Б.Семко
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація [+]
Ю.Н.Тесля., А.В.Егорченков., Н.Ю.Егорченкова., Д.С.Катаев., Н.А.Черная
СУЧАСНИЙ СТАН КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ РОЗПІЗНАННЯ МОВЛЕННЯ Анотація [+]
Ю.М.Тесля., Ю.О.Остапчук., І.М.Бахмач., О.О.Кучеренко
ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ БЮДЖЕТНОГО АНАЛІЗУ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «ПРОЗОРИЙ БЮДЖЕТ» Анотація [+]
С.В.Цюцюра., О.В.Криворучко., М.І.Цюцюра
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ БАГАТОВЕКТОРНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМАМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ Анотація [+]
Р.Ф.Ярошенко
ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ЗРЕЛОСТИ БИЗНЕСА Анотація [+]
Ю.Г.Ященко., С.И.Неизвестный
Інформаційні технології управління
КОМП’ЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЛІНІЙНИХ ВІТРОВИХ ХВИЛЬ У ЧАСІ І ПРОСТОРІ Анотація [+]
І.М.Мартиновський
РОЗРОБКА ЗАГАЛЬНОЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДИСТАНЦІЙНОГО РОЗГАЛУЖЕНОГО КУРСУ Анотація [+]
О.В.Федусенко., О.О.Рафальська
ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ CALS-ТЕХНОЛОГІЙ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ РОЗПОДІЛЕНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація [+]
Н.О.Чорна
Інформаційні технології проектування
СПОСОБИ ПОДАННЯ МОДЕЛІ БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄКТА Анотація [+]
Є.В.Бородавка
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПРИКЛАДІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «ЕКІПАЖ» Анотація [+]
Є.Ю.Катаєва., Н.С.Ничипорук
Інформатизація вищої освіти
СТВОРЕННЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ Анотація [+]
С.В.Палій
КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА БАЗЕ РЕФЛЕКТОРНОГО АЛГОРИТМА Анотація [+]
Ю.Н.Тесля., А.А.Белощицкий., Д.М.Безмогорычный
Інформаційні технології в економіці
ОГЛЯД ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВ Анотація [+]
Л.О.Левченко., О.П.Кілянчук., О.Ю.Повханич
Управління технологічними процесами
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОНОМНОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ Анотація [+]
С.В.Иносов., Л.Г.Соболевская., О.В.Чернявский
ПОБУДОВА СИСТЕМИ ЯКОСТІ ОКРЕМИХ ОБ`ЄКТІВ РОБІТ ШЛЯХОМ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ Анотація [+]
Ю.А.Чуприна