Управління розвитком складних систем, 2012, номер 9
Редакційна колегія
Титульна сторінка
Наші автори
ЗМІСТ
Управління проектами
СЦЕНАРНІ МОДЕЛІ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ Анотація [+]
С.Д.Бушуєв., Р.Ф.Ярошенко
Синдроми управління проектами Анотація [+]
С.Д.Бушуев., Д.А.Харитонов., В.Б.Рогозина
ПЛАНЕТАРНАЯ МОДЕЛЬ МЕНТАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ Анотація [+]
С.Д.Бушуев., Н.П.Ярошенко
КОНЦЕНТРИЧНА МОДЕЛЬ БАГАТОВЕКТОРНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМАМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ Анотація [+]
С.Д.Бушуєв., Р.Ф.Ярошенко., Т.О.Ярошенко
НОВАЯ СТРУКТУРА КАРТОЧКИ РИСКА ДЛЯ МОНИТОРИНГА ИЗМЕНЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ РИСКОВЫХ СОБЫТИЙ ПРОЕКТА Анотація [+]
А.С.Ванюшкин
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ ПРОЕКТІВ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Анотація [+]
Н.О.Геращенко
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ ПО ФАЗАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОГО ПРОЕКТУ Анотація [+]
В.В.Гоц
СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ Анотація [+]
М.Н.Куценко
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ ВАРТІСНИХ ОБМЕЖЕНЬ ПРОЕКТУ Анотація [+]
П.О.Тесленко
ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИНТРОФОРМАЦИИ Анотація [+]
Ю.Н.Тесля
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Анотація [+]
С.В.Цюцюра., О.В.Криворучко., М.І.Цюцюра.,
ПРОЕКТУВАННЯ ГІБРИДНИХ СХОВИЩ ДАНИХ З ВРАХУВАННЯМ СТРУКТУРОВАНОСТІ ДАНИХ Анотація [+]
А.Ю.Яцишин
ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ЗРЕЛОСТИ БИЗНЕСА (ОКОНЧАНИЕ) Анотація [+]
Ю.Г.Ященко., С.И.Неизвестный
Інформаційні технології управління
АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ВНЗ ЧЕРЕЗ ЕТАЛОННУ ТА ІЄРАРХІЧНУ ДЕКОМПОЗИЦІЮ АКАДЕМІЧНИХ РЕСУРСІВ Анотація [+]
В.І.Жованик
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРИКЛАДІ ТРАЄКТОРІЇ ЛІТАКА Анотація [+]
Р.К.Мурасов., І.В.Лященко
ПРОБЛЕМАТИКА ВЫБОРА ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ Анотація [+]
Ю.А.Остапчук., Е.А.Рафальская
Інформаційні технології проектування
ВИЗНАЧЕННЯ МАГІСТРАЛЬНОЇ ТРІЩИНИ НА WEB- ЗОБРАЖЕННЯХ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
О.В.Горда
РЕАЛІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ АРИФМЕТИКИ ПО МОДУЛЮ ДВА В ПОЛІНОМІАЛЬНОМУ МЕТОДІ ШИФРУВАННЯ Анотація [+]
Ю.А.Тарнавський., І.О.Шарапов., М.В.Колоскова
ІНТЕРАКТИВНА КОМП’ЮТЕРНА МНЕМОНІЧНА СХЕМА ДЛЯ  ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ  СКЛАДОВИХ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ СПОЖИВАНИХ КОРИСТУВАЧАМИ Анотація [+]
В.І.Гайдаржи., В.П.Чорна
Інформатизація вищої освіти
УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМАМИ В МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТНО-ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СРЕДАМИ Анотація [+]
А.А.Белощицкий
РОЗРОБКА КАЛІГРАФІЧНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ Анотація [+]
С.В.Палій
Інформаційні технології в економіці
МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація [+]
С.Ю.Федотова