31

ЗАСТОСУВАННЯ WAVELET-АНАЛІЗУ ЯК ПРИКЛАДНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВИЯВУ ТА ПОДОЛАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ПРОЕКТАХ БІОСФЕРОСУМІСНОГО БУДІВНИЦТВА

ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ПОБУДОВА СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ НА ПРИКЛАДІ БАЛКИ ПЕРЕКРИТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

Страницы