42

ЕКОНОМІЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ НА ҐРУНТІ БІОСФЕРОСУМІСНОСТІ

ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ВИКОНАВЦІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЄКТІВ: ВІД ЗМІСТОВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧІ ДО ПРИКЛАДНИХ АЛГОРИТМІВ

СУЧАСНА ПАРАДИГМА ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ РЕКОНФІГУРАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ-СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВНИЦТВА

Страницы