Управління розвитком складних систем
Титульна сторінка
Наші автори
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
THE ROLE OF USING VALUE-ORIENTED MANAGEMENT IN THE SCOPE OF CONSTRUCTION PROJECTS Анотація [+]
Нахімі Мохаммад Ясін Мохаммад Хусайн
МЕТОДИ ОЦІНКИ ДЕВЕЛОПЕРСЬКИХ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
Безверхнюк Т.М., Азарова І.Б., Боровик І.С.
СТРАТЕГІЧНИЙ АУДИТ ІНФРАСТУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ Анотація [+]
Бушуєв С.Д., Козирь Б.Ю, Запривода А.А
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
A STUDY ON THE SPEAKER RECOGNITION ALGORITHM BASED ON BAYESIAN COMPRESSED SENSING THEORY Анотація [+]
Ян Ян, Лі Чжао
ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСТІ КЕРОВАНОСТІ ПОТОКІВ В АВТОНОМНИХ ПІДГРАФАХ ДЕКОМПОЗОВАНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕРЕЖІ Анотація [+]
Безклубенко І.С., Баліна О.І.
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ ІНТЕРНЕТ-ГОЛОСУВАННЯ Анотація [+]
Вишняков В.М., Комарницький О.О., Жуковський А.О.
ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ У 4П-СЕРЕДОВИЩІ Анотація [+]
Єгорченкова Н.Ю., Єгорченков О.В.
БІОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ НА ТЕРИТОРІЮ АЕРОПОРТУ Анотація [+]
Шабала Є.Є., Клюєва В.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
АЛГОРИТМИ ФОРМУВАННЯ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ БІНАРНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ Анотація [+]
Баліна О.І., Буценко Ю.П., Савченко Ю.Г.
ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ ОБ’ЄКТІВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ Анотація [+]
Гончаренко Т.А.
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕФЕКТА ТИПА «ТРЕЩИНА» Анотація [+]
Горда Е.В.
ПИТАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація [+]
Гордієнко С.Б., Манько О.О., Скубак О.М., Харлай Л.О.
МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ПОШКОДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ`ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Терентьєв О.О., Київська К.І., Горбатюк Є.В., Доля О.В., Бородиня В.В., Азенко А.В.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ Анотація [+]
Бойко Є.Г., Рафальська О.О., Юхимович Г.П.
КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КИТАЙСЬКИХ ВИКЛАДАЧІВ В УКРАЇНІ Анотація [+]
Ван Їнсін
ЗАСТОСУВАННЯ ГНУЧКОЇ (AGILE) МЕТОДОЛОГІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ СПІЛЬНИХ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
Лі Мін
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ НА ОСНОВІ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація [+]
Цюцюра М.І., Кулеба М.Б., Гоц В.В., Лященко Т.О.
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ В ЯНЧЕНСЬКОМУ КЛАСТЕРІ Анотація [+]
Чень Цзє
ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІТ В УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА ПРИКЛАДІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ КИТАЮ Анотація [+]
Чжоу Хуань
ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ ТА ПІДХОДІВ ГНУЧКОЇ МЕТОДОЛОГІЇ (AGILE) ПРИ ПЛАНУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Анотація [+]
Чжу Тін
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
СТРУКТУРИЗАЦІЯ СТАТЕЙ І ЕЛЕМЕНТІВ СОБІВАРТОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ І ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація [+]
Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ
ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЯК ЕНЕРГОНОСІЯ НА ОСНОВІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Анотація [+]
Франчук Ю.Й., Ободянська О.І., Предун К.М.
ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
MANAGEMENT OF THE ACTIVITY OF AGRARIAN ENTERPRISES FOR ACCOUNTING RISK MANAGEMENT AND MULTICRITERIA DECISION MAKING Анотація [+]
Chunmei Ji
REVIEW OF METHODS OF EVALUATION OF SCIENTIFIC AND RESEARCH ACTIVITY FOR THE CHOICE OF SELECTION OF SCIENTIFIC PARTNERS Анотація [+]
Huilin Xu
REVIEW OF MONITORING AND FORECASTING TOOLS OF THE CROP YIELD Анотація [+]
Mingxin Huang
FOMALIZATION OF THE PROBLEM OF EVALUATION OF POLLUTION OF THE ENVIRONMENT Анотація [+]
Yuanfang He
MULTI-CRITERIAN METHODS FOR SELECTION OF RATIONAL STRATEGIES OF DIVERSIFICATION OF BUILDING ENTERPRISES IN UNCERTAINTY Анотація [+]
Yuanyuan Li
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ АДАПТИВНОГО МОБІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація [+]
Криворучко О.В., Костюк М.А., Цюцюра М.І.
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ Анотація [+]
Лізунова А.П.
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ НЕЙРОСЕТЕВОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ Анотація [+]
Михайленко В.М., Терейковская Л.А.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ ЦЕМЕНТНОГО КАМЕНЯ З ТОНКОМЕЛЕНИМИ МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБАВКАМИ Анотація [+]
Клапченко В.І., Краснянський Г.Ю., Азнаурян І.О., Кузнецова І.О.
КОНЦЕПЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ, СТІЙКОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ВІТРОЕЛЕКТРОУСТАНОВОК Анотація [+]
Скіданов В.М., Іносов С.В., Самойленко М.І.