Управління розвитком складних систем, 2022, 49

Йде макетування збірника № 49. Дякуємо за співпрацю! З повагою редколегія УРСС.

Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
ЕНТАЛЬПІЯ ЯК МІРА ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ Анотація [+]
Бушуєв С. Д., Бушуєва Н. С., Онищенко С. П., Андрієвська В. О.
Надихаюча інтуїція і креатив в управлінні інноваційними проєктами Анотація [+]
Бушуєва Н. С., Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Бушуєва В. Б.
Аналіз сучасних методів підвищення ефективності управління портфелями проєктів і програм Анотація [+]
Єгорченкова Н. Ю., Єгорченков О. В., Сазонов А. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Representation of comfort idicators by means of DFD-diagrams Анотація [+]
Цюцюра М. І., Костишина Н. В., Єрукаєв А. В., Тищенко Д. О.
Новітній підхід до застосування теорії Дезера – Смарандаке при класифікуванні земляного покриву під час проведення дистанційного зондування із використанням безпілотних літальних апаратів Анотація [+]
Альперт С. І.
Гібридний мультиагентний метод для оптимізації нечітких комп'ютерних систем Анотація [+]
Козлов О. В., Кондратенко Ю. П., Скакодуб О. С.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
Випробування експериментальних дослідних зразків профільованих настилів на дослідному стенді Анотація [+]
Бєлов І. Д., Вабіщевич М. О., Дєдов О. П., Кривенко О. П.
Сучасні тенденції розвитку систем автоматизованого комп’ютерного моделювання Анотація [+]
Бідніченко О. Г.
Колорометричний аналіз зображення будівельного майданчика Анотація [+]
Горда О. В. , Цюцюра С. В., Лященко Т. О.
Впровадження цифрових технологій у процес обстеження будівель, майна та об’єктів інфраструктури Анотація [+]
Пасько Р. М., Панько О. М., Теренчук С. А.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Моделювання єдиного інформаційного простору закладу вищої освіти Анотація [+]
Шестак Я. І.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Сучасні економіко-організаційні імперативи будівельного девелопменту в проєктах адміністрування стратегічними змінами підприємств Анотація [+]
Аксельрод Р. Б., Трач Р. В.
Методична регламентація та аналітико-інформаційне забезпечення проєктів «Розумний дім» у сучасній системі будівельного девелопменту Анотація [+]
Кушнір І. І.
Визначення загальносистемних детермінант динамічного розвитку будівельних підприємств у концептах комплаєнс- та ризик-менеджменту Анотація [+]
Петренко Г. С., Гриненко І. М., Ніколаєв Г. В., Петруха Н. М., Рижакова Г. С., Рогач К. А.
Сучасний вектор оновлення будівельного девелопменту в контексті стратагем Integrated Project Delivery Анотація [+]
Рижакова Г. М., Кіщак Н. Г., Хоменко О. М., Ротов О. О., Ніколаєва М. Ю., Веремєєва Т. І.
Методологічні підходи формування інноваційних технологій управління підприємствами в динамічному бізнес-середовищі будівельного девелопменту Анотація [+]
Шпаков А.В.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
Фрактальне моделювання стохастичних процесів і розвиток статистичних уявлень Анотація [+]
Клапченко В. І., Краснянський Г. Ю., Кузнецова І. О., Гаць К. І.