Управління розвитком складних систем, 2022, 49

Йде макетування збірника № 49. Дякуємо за співпрацю! З повагою редколегія УРСС.

Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
ЕНТАЛЬПІЯ ЯК МІРА ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ Анотація [+]
Бушуєв С. Д., Бушуєва Н. С., Онищенко С. П., Андрієвська В. О.
Надихаюча інтуїція і креатив в управлінні інноваційними проєктами Анотація [+]
Бушуєва Н. С., Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Бушуєва В. Б.
Аналіз сучасних методів підвищення ефективності управління портфелями проєктів і програм Анотація [+]
Єгорченкова Н. Ю., Єгорченков О. В., Сазонов А. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Representation of comfort idicators by means of DFD-diagrams Анотація [+]
Цюцюра М. І., Костишина Н. В., Єрукаєв А. В., Тищенко Д. О.
Новітній підхід до застосування теорії Дезера – Смарандаке при класифікуванні земляного покриву під час проведення дистанційного зондування із використанням безпілотних літальних апаратів Анотація [+]
Альперт С. І.
Гібридний мультиагентний метод для оптимізації нечітких комп'ютерних систем Анотація [+]
Козлов О. В., Кондратенко Ю. П., Скакодуб О. С.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
Випробування експериментальних дослідних зразків профільованих настилів на дослідному стенді Анотація [+]
Бєлов І. Д., Вабіщевич М. О., Дєдов О. П., Кривенко О. П.
Сучасні тенденції розвитку систем автоматизованого комп’ютерного моделювання Анотація [+]
Бідніченко О. Г.
Колорометричний аналіз зображення будівельного майданчика Анотація [+]
Горда О. В. , Цюцюра С. В., Лященко Т. О.
Впровадження цифрових технологій у процес обстеження будівель, майна та об’єктів інфраструктури Анотація [+]
Пасько Р. М., Панько О. М., Теренчук С. А.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Моделювання єдиного інформаційного простору закладу вищої освіти Анотація [+]
Шестак Я. І.