46

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ СУПЕРСПЛАВІВ НА БАЗІ НІКЕЛЮ НА ПОКАЗНИКИ ЇХНЬОЇ МІЦНОСТІ ПРИ РОЗТЯГНЕННІ МЕТОДАМИ МНОЖИННОЇ РЕГРЕСІЇ

ОНОВЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ РЕКОНФІГУРАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ТРЕНДИ СТРУКТУРНО-ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ-СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВНИЦТВА

ВИБІР ІМПЕРАТИВІВ БЮДЖЕТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЄКТУ ЯК НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДИЧНО-ПРИКЛАДНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ САНАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Страницы