Управління розвитком складних систем, 2016, номер 25
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЕКТІВ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ Анотація [+]
Ачкасов І.А.
МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕНОСА ЗНАНИЙ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ Анотація [+]
Бушуев Д.А.
ИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ УГРОЗАМИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКИХ ПРОИЗВОДСТВ В ТУРБУЛЕНТНОМ ОКРУЖЕНИИ Анотація [+]
Бушуев Д.А., Чернова Л.С.
УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Анотація [+]
Веренич О.В.
ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Молоканова В.М.
ВИКОРИСТАННЯ ДИСКРЕТНИХ І НЕПЕРЕРВНИХ МАРКОВСЬКИХ ЛАНЦЮГІВ ДЛЯ ПОГЛИНАЮЧИХ СТАНІВ СИСТЕМИ Анотація [+]
Олех Т.М., Барчанова Ю.С., Васильєва В.Ю.
ТИПОВА СТРУКТУРА КОМІРКИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВІРТУАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ Анотація [+]
Пелещишин А.М., Трач О.М.
МОТИВАЦІЯ ЯК ОСНОВА КОНСОЛІДАЦІЇ ЦІННОСТЕЙ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН У ПРОЕКТІ Анотація [+]
Рич М.І.
УЗГОДЖЕННЯ КОНФІГУРАЦІЙ СИСТЕМ-ПРОДУКТІВ ТА ЇХ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
Сидорчук О.В., Ратушний Р.Т., Щербаченко О.М., Сіваковська О.М.
ІНТЕГРАЦІЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ОКРЕМИМИ ПРОЕКТАМИ З МЕТОДОМ МАТРИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЯМИ ТИПОВИХ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
Тесля Ю.М., Єгорченкова Н.Ю., Латишева Т.В.
ЦЕННОСТНО-ГОМЕОСТАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ Анотація [+]
Тесля Ю.Н., Оберемок И.И., Оберемок Н.В.
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЦЕННОСТИ ПРОДУКТА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Анотація [+]
Чимшир В.И.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
ORIGIN, DEVELOPMENT AND PROBLEMS OF INFORMATION TECHNOLOGY ENTERPRISE MANAGEMENT Анотація [+]
Тімінський О.Г.
СРАВНИТЕЛЬНИЕ МОДЕЛИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ Анотація [+]
Белощицкий А.А., Минаева Ю.И., Филиминов Г.А.
НЕЧІТКИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ НАЙПЛИВОВІШИХ ФАКТОРІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ Анотація [+]
Гайна Г.А., Гончаренко Т.А., Єрукаєв А.В.
ПРИКЛАДНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕФЛЕКТОРНОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ Анотація [+]
Егорченков А.В.
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація [+]
Пурський О.І., Демченко Р.С., Кузнєцов О.Ф.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ФУНКЦІЙ МЕТАДАНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ СУБ'ЄКТІВ У WEB-ПРОСТОРІ Анотація [+]
Білощицький А.О., Миронов О.В.
ІНТЕГРАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ЗАГАЛЬНУ СИСТЕМУ ДОКУМЕНТООБІГУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація [+]
Мина Ж.В., Ярка У.Б., Пелещишин О.П., Білущак Т.М.
МАТРИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація [+]
Тесля Ю.М., Кубявка Л.Б., Хлевна Ю.Л.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ Анотація [+]
Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра Г.О.
ТЕХНОЛОГІЧНІ СТАНДАРТИ ЯК ОСНОВА РОЗРОБКИ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ ІТ-ОСВІТИ Анотація [+]
Цюцюра М.І., Резнік Р.С.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Анотація [+]
Стеценко І.В., Зав'ялець Ю.А.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
МЕТАБОЛІЗМ ЯК МЕТОД КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація [+]
Патракеєв І.М.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
WASTEWATER BIOCHEMICAL TREATMENT MANAGEMENT BY BIOTIC FACTORS EFFECT Анотація [+]
Дичко А.О.
ПОДОЛАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ДЕВЕЛОПЕРСЬКИХ МОДЕЛЯХ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Скакун Є.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ІНТЕГРАЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ БУДІВЕЛЬНОГО ОБ’ЄКТА Анотація [+]
Барабаш М.С., Київська К.І.
ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ІЗ ЗАДАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ У ДИЗАЙНІ ТА АРХІТЕКТУРІ Анотація [+]
Ковальов С.М., Ботвіновська С.І., Золотова А.В.
СЕКВЕНЦІЙНІ АЛГОРИТМИ І ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ Анотація [+]
Огірко І.В., Огірко О.І., Крап-Спісак Н.П.
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ МОБІЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ Анотація [+]
Терентьєв О.О., Баліна О.І., Шабала Є.Є., Турушев О.С.