Управління розвитком складних систем, 2018, 35
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
BUSINESS TECHNOLOGIES AND PROCESSES OF IT-PROJECT MANAGEMENT ON THE PLATFORM OF SIMULATION Анотація [+]
Kramskiy Sergiy, Matolikov Denis
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ПРОЕКТАХ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ Анотація [+]
Азарова И.Б.
ВЫБОР МЕТОДОЛОГИЙ ПРИ СОЗДАНИИ ЦЕННОСТНО-УПРАВЛЯЕМОЙ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ Анотація [+]
Бойко Е.Г., Куценко Н.В.
ДИНАМІЧНІЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ ПРОЕКТІВ Анотація [+]
Гусєва Ю.Ю., Мартиненко О.С., Чумаченко І.В.
МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА «ДОМ КАЧЕСТВА» Анотація [+]
Крицкий Д.Н., Пащук Ю.А., Крицкая О.С., Носач А.Д.
МОДЕЛІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДОЛОГІЇ С4П-УПРАВЛІННЯ Анотація [+]
Лепський В.В., Кравцова І.О.
ПОБУДОВА СХЕМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТІВ РЕМОНТІВ І МОДЕРНІЗАЦІЇ СКЛАДНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ Анотація [+]
Попов С.О., Попрожук О.О.
ЕКСПЕРТНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ МЕТА-МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Хлевна Ю.Л.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМНИХ ОЗНАК ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ КЛАСТЕРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ Анотація [+]
Микитась М.В., Плоский В.О., Кожедуб С.А.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ГРАНТ ERASMUS+ GAMEHUB – СУТТЄВА ПІДТРИМКА ДОННТУ НА НОВОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ Анотація [+]
Башков Є.О., Костюкова Н.С.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТНОГО ПРОГРАМУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР Анотація [+]
Блажко О.А., Антонюк В.В., Трояновська Ю.Л.
МЕТОДИ УЩІЛЬНЕННЯ ДАНИХ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЇ У КОМП’ЮТЕРНИХ ІГРАХ Анотація [+]
Горєлов В.О., Ілляш Ю.Ю., Ровінський В.А..
РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ ВІДЕОІГОР, ЗАСНОВАНИХ НА АКТИВІЗАЦІЇ НЕЯВНИХ ЗНАНЬ Анотація [+]
Лугова Т.А., Блажко О.А.
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ОДНА З ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Анотація [+]
Лященко Т.О., Гришуніна М.В., Пічкур В.Р.
МЕТОД ПОБУДОВИ ДИДАКТИЧНИХ СИСТЕМ ОСОБИСТО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ Анотація [+]
Серков О.А., Кравець В.О., Касілов О.В., Заковоротний О.Ю., Заволодько Г.Е.
ПОБУДОВА ІНФРАСТРУКТУРИ ХНТУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ РОЗРОБНИКІВ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР ЗА ПРОЕКТОМ GAMEHUB Анотація [+]
Шерстюк В.Г., Лященко О.М., Жарікова М.В., Кирийчук Д.Л.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ ІТ-СПЕЦІАЛІСТА В УКРАЇНІ: РЕЗУЛЬТАТИ GAMEHUB ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація [+]
Якубів В.М.
ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
ОПТИМАЛЬНІ МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БУДІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМБІНАТНОГО ТИПУ Анотація [+]
Савенко В.І., Доценко С.І., Клюєва В.В., Пальчик С.П., Терещук М.О.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ УДАРНО-ВІБРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ВЗАЄМОДІЇ З РОБОЧИМ СЕРЕДОВИЩЕМ Анотація [+]
Бесараб В.А., Кравченко І.М.
СВЯЗЬ ОШИБОК ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ С ДИНАМИКОЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО ОБЪЕКТА Анотація [+]
Иносов С.В., Бондарчук О.В.
ФОРМУВАННЯ НЕЧІТКОЇ БАЗИ ЗНАНЬ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ Анотація [+]
Isaienko Dmytro , Ploskyi Vitalii , Terenchuk Svitlana