Управління розвитком складних систем, 2022, 51
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
НЕЙРОМЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ ДЕТЕКТУВАННЯ КОНТУРУ ОБЛИЧЧЯ ЛЮДИНИ Анотація [+]
Бушуєв С. Д., Кулаков Ю. О., Терейковська Л. О., Терейковський І. А., Терейковський О. І.
НАДИХАЮЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ Анотація [+]
Бушуєв С. Д., Сукач С. М., Бушуєва В. Б.
МОДЕЛЬ ВИБОРУ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ ПРОЄКТОМ НА БАЗІ НЕЧІТКО-МНОЖИННОГО АНАЛІЗУ Анотація [+]
Лі Мін
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ERP-СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація [+]
Оксамитна Л. П., Пряха Р. І.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОТИРИЗИКОВОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЄКТАХ РОЗВИТКУ ПРОВАЙДЕРІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ Анотація [+]
Черненко Ю. В., Данченко О. Б., Меленчук В. М
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
КОГНІТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ Анотація [+]
Горда О. В., Цюцюра С. В., Лященко Т. О.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КОНТРОЛЮ ЗА ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ Анотація [+]
Лапоша Д. Ю.
ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БАЗИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ Анотація [+]
Лепетюк В. Б., Травкіна О. А.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МНОЖИНИ ЕФЕКТИВНИХ ЗНАЧЕНЬ КРИТЕРІЇВ У ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕРЕЖІ Анотація [+]
Безклубенко І. С., Гетун Г. В., Баліна О. І., Буценко Ю. П.
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РОЗРОБКИ ЦИФРОВИХ ДВІЙНИКІВ МІСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ Анотація [+]
Гончаренко Т. А.
КЛАСТЕРНІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРАВОСЛАВ’Ї Анотація [+]
Терещук М. О.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
АЛГОРИТМ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ОЩАДЛИВОСТІ Анотація [+]
Бойко Є. Г., Дяченко Ю. В.
КОНВЕРГЕНТНО-ДИВЕРГЕНТНА МЕТОДОЛОГІЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ НА ОСНОВІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ОСВІТИ Анотація [+]
Цюцюра М. І., Криворучко О. В.
ВИЗНАЧЕННЯ Й ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ СТОРІН ПРИ РОЗРОБЦІ МІЖНАРОДНИХ СПІЛЬНИХ ОСВІТНІХ ПРОЄКТІВ Анотація [+]
Чжу Тін
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
ДВОКОМПОНЕНТНА СТАТИСТИЧНА МОДЕЛЬ ЯДЕРНОГО ФАЄРБОЛУ В СТАДIЇ ОХОЛОДЖЕННЯ (ФРIЗАУТУ) Анотація [+]
Кривенко-Еметов Я. Д.
ВІДХОДИ ВИДОБУТКУ НЕРУДНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАЯВНІ СПОСОБИ ЗМЕНШЕННЯ ЇХ НАКОПИЧЕННЯ Анотація [+]
Трач Ю. П.