Управління розвитком складних систем

Архів наукового збірника УРСС № 55 доступний на сайті http://mdcs.knuba.edu.ua/

Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Формування ціннісно-орієнтованого лідерства в менеджменті проєктів ядерної безпеки Анотація [+]
Бушуєв С. Д., Пілюхіна К. В., Бабаєв Д.
Менеджмент проєктів сталого розвитку неприбуткових організацій в ризиковому оточенні Анотація [+]
Бушуєва Н. С., Черниш О. В.
Метод управління ризиками ІТ-проєктів з врахуванням загроз та можливостей Анотація [+]
Грабіна К. В., Шендрик В. В.
Застосування онбордингу в управлінні командами продуктових ІТ-проєктів Анотація [+]
Данченко О. Б., Борисов О. В., Гайдаєнко О. В.
Аналіз моделей спільного використання методологій в управлінні проєктами проєктно-орієнтованих організацій Анотація [+]
Івко А. В.
Сутність інтегрованого управління проєктними та операційними ризиками в організації Анотація [+]
Кісільов О. І., Качков С. О.
Метод експертного оцінювання кандидатів у проєктні команди безпеко-орієнтованих систем Анотація [+]
Ковальчук О. І., Зачко О. Б., Кобилкін Д. С.
Контент-аналіз логістичного проєкту міжнародного товароруху на прикладі інтермодальних перевезень Анотація [+]
Крамський С. О., Дарушин О. В., Захарченко О. В.
Теоретико-методичні засади управління міжнародними проєктами у закладах вищої освіти Анотація [+]
Мазур О. П., Денчик О. Р.
Необхідність проєктного підходу у відновлювальній енергетиці Анотація [+]
Семко І. Б., Строкань Д. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Finding the best shortest path algorithm for smart suitcase Анотація [+]
Альперт М. І., Онищенко В. В.
The concept of analysis the functional sustainability of the organizational system Анотація [+]
Гнатієнко О., Кучанський О.
“Soft” calculation methods in the evaluation objects of complex systems Анотація [+]
Цюцюра М. І., Єрукаєв А. В., Крук П. О., Лисицін О. Б.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
Графічний інструментарій щодо побудови квадрики обертання за описаним конусом Анотація [+]
Ботвіновська С. І., Левіна Ж. Г., Суліменко Г. Г.
Чисельне дослідження динаміки трансмісійних валів у режимах руху при зміні швидкості обертання Анотація [+]
Лізунов П. П, Недін В. О.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Parameters of monitoring the competitiveness of higher education institutions Анотація [+]
Цзє Чен
Information technology for the management of human resourses of educational projects Анотація [+]
Хуань Чжоу
Системи електронного документообігу як складова частина загального інформаційного середовища закладу вищої освіти Анотація [+]
Гончаренко Є. О.
CASE-технології в проєктуванні інформаційної інфраструктури закладу вищої освіти Анотація [+]
Шестак Я. І.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Стан та перспективи економічного розвитку девелоперських компаній: нові технології та моделі адміністрування Анотація [+]
Мудра М. С., Цзін Цянь
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
Materiality of the gravitational field and development of physical models of gravitation Анотація [+]
Клапченко В. І., Кузнецова І. О., Краснянський Г. Ю.
Вплив штучного інтелекту, комп'ютерного зору та машинного навчання на життя людини Анотація [+]
Касянчук А. В., Гоц В. В., Попович Н. Л., Хроленко В. М.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Можливості зменшення випадкової похибки супутникової геолокації за рахунок усереднення даних, отриманих Gps-приймачем U-Blox Neo-6m-0-001 із зовнішньою активною антеною Анотація [+]
Григоровський П. Є., Іносов С. В., Самойленко М. І., Вольтерс А. О., Запривода А. В.
Інтелектуальна система керування потоками автомобільного транспорту: основні концепти онтології Анотація [+]
Мазуренко Р. В., Єременко Б. М.