Управління розвитком складних систем, 2019, 37

Прийом статей в Збірник УРСС №37 завершено. Йде редагування і макетування збірника.