Управління розвитком складних систем, 2015, номер 22
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
PROJECT MANAGEMENT OF WATER SUPPLY SYSTEMS RECONSTRUCTION WITH DECISION SUPPORT SYSTEM USING Анотація [+]
Chernov Sergiy, Gaida Anatoly , Kharitonov Yuriy , Koshkin Volodymyr
ANALYSIS OF WORK-LOAD RATE OF PORTFOLIO MANAGER BY MEANS OF MARKOVIAN MODEL OF STATES Анотація [+]
Andrey Oganov, Viktor Gogunsky, Olga Sherstyuk
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗІ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ППНО Анотація [+]
Бабкін Г. В.
УПРАВЛІННЯ ЦІННІСТЮ У ПРОЕКТАХ «ПІД КЛЮЧ» Анотація [+]
Бугров О. В., Бугрова О. О.
БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОРТФЕЛІВ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація [+]
Драч І. Є., Євтушенко Г. Л.
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ Анотація [+]
Егорченков А. В., Егорченкова Н. Ю., Лисицин А. Б., Черная Н. А.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ В ПРОЕКТАХ РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ СИСТЕМ Анотація [+]
Зачко О. Б.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ В НЕСТАБІЛЬНІЙ ЕКОНОМІКО-ПОЛІТИЧНІЙ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ Анотація [+]
Кальніченко О. В., Чернова М. Л.
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ Анотація [+]
Коваленко И. И., Пугаченко Е. С., Чернова Л. С., Антипова Е. А.
ОГЛЯД РИЗИКІВ ПРОЕКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ Анотація [+]
Семко І. Б.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ТЕХНИКИ Анотація [+]
Сливницин В. Р.
МАТРИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ NADPROJECT УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ Анотація [+]
Тесля Ю. М., Оберемок Н. В., Латишева Т. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ЗМІН В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація [+]
Цюцюра М. І.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
ЗАСТОСУВАННЯ СЕМАНТИЧНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФАКТОРІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ Анотація [+]
Гайна Г. А., Єрукаєв А. В.
ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ МЕТОДОМ ЗІСТАВЛЕННЯ ЗІ ЗРАЗКОМ Анотація [+]
Кучанський О. Ю., Ніколенко В. В.
НЕОБМЕЖЕНІСТЬ ЗА ЙМОВІРНІСТЮ СИСТЕМ, ЩО КЕРУЮТЬСЯ ЗАГАЛЬНИМ ОДНОРІДНИМ ЛАНЦЮГОМ МАРКОВА Анотація [+]
Міхайленко В. М., Філонов Ю. П.
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ОБ’ЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНО-МОНІТОРИНГОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ OSI Анотація [+]
Пасічник О. О., Бурба О. І.
МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД СУФІКСНОГО ДЕРЕВА ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ЗАВАНТАЖЕНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ ШЛЯХОПРОВОДІВ Анотація [+]
Трегубенко І. Б., Бєляков Б. О.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
ГЕОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ПОБУДОВИ ОТВОРІВ ТА ГІЛЬЗ ДЛЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В САПР ALLPLAN Анотація [+]
Квасневський В. М., Бородавка Є. В.
ВЛАСТИВОСТІ ДЕЯКИХ ПАРАБОЛОЇДІВ N-ГО ПОРЯДКУ Анотація [+]
Ковальов С. М., Ботвіновська С. І., Мостовенко О. В.
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕЧІТКОГО ВИВЕДЕННЯ ДЛЯ ЗАДАЧІ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ Анотація [+]
Терентьєв О. О., Шабала Є. Є., Малина Б. С.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Модель визначення рівня компетентності випускника з використанням нечітких множин Анотація [+]
Маляр М.М. , Штимак А.Ю.
Метод вилучення помилкових збігів текстів в електронних документах Анотація [+]
Білощицький А.О., Криштоф С.Д., Білощицька С.В., Діхтяренко О.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ
Просторові критерії екранування низькочастотних магнітних полів Анотація [+]
Глива В.А. , Левченко Л.О. , Перельот Т.М.
Комбінована модель вибору критеріїв оцінки інвестиційних проектів у сфері енергетики Анотація [+]
Саченко, О.А., Гладій, Г.М.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
Дефиниция устойчивости в аспекте управления судоходной компанией Анотація [+]
Кириллова О.В., Мелешенко К.С.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Методика визначення техніко-економічних показників нового будівництва в ущільнених умовах Анотація [+]
Григоровський П.Є., Молодід О.С., Надточій М.І.
Інтенсифікація процесу біоенергетичної трансформації біомаси у біогаз Анотація [+]
Дичко А.О., Євтєєва Л.І., Ополінський І.О.
Измерение удельного теплосопротивления строительных материалов проволочным зондом в квазистационарном режиме Анотація [+]
Иносов С.В., Пристайло Т.Ю.
Екранування електромагнітних полів для електромагнітної безпеки та електромагінтної сумісності обладнання Анотація [+]
Панова О.В.