Управління розвитком складних систем, 2015, номер 24
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
VALUE-HEADED CORPORATE SYSTEM OF PROJECTS AND PROGRAMS MANAGEMENT Анотація [+]
Бойко Є.Г., Куценко М.М.
STRUCTURAL DESIGN FEATURES OF THE COMMUNITY COMMERCIAL BUILDINGS IN COMPREHENSIVE DEVELOPMENT SYSTEM Анотація [+]
Чернявський В.Г.
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ Анотація [+]
Бедрій Д.І.
ФОРМАЛІЗОВАНА МОДЕЛЬ МЕНТАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖЕРА/КОМАНДИ ПРОЕКТУ Анотація [+]
Веренич О.В.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ НЕПОЛНО-ИЗБЫТОЧНЫХ ДАННЫХ Анотація [+]
Гайда А.Ю., Кошкин В.К.
ПОВЕДІНКА ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ В ТОЧЦІ БІФУРКАЦІЇ Анотація [+]
Лазарева М.В.
ОСВІТНІ ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМИ ЯК ОБ’ЄКТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація [+]
Придатко О.В.
ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИМИ ЖИТЛОВИМИ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Рибак А.І., Азарова І.Б.
МАТРИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ NADPROJECT ЯК МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ «1С: ПІДПРИЄМСТВО» ТА МS PROJECT Анотація [+]
Тесля Ю.М., Латишева Т.М.
МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕНЕДЖЕРА ОХРАНЫ ТРУДА В ФОРМЕ МАТРИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Анотація [+]
Чернега Ю.С., Колесникова Е.В., Олех Т.М.
МЕТРОЛОГІЧНІ ЧИСЛА У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Юзевич В.М., Крап-Спісак Н.П.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ Анотація [+]
Гогунський В.Д., Лященко Т.О., Васильєва В.Ю
МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТЕНДЕНЦІЙ ФІНАНСОВИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ НА ОСНОВІ ТРЕНДОВИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ Анотація [+]
Кучанський О.Ю., Ніколенко В.В., Раченко А.В.
СУЧАСНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ Анотація [+]
Кучеров Д.П., Зброжек Л.В.
РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ОСНОВІ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Анотація [+]
Маргасов Д.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
МЕТОДИ ПОБУДОВИ ОБ'ЄКТІВ У КОМП'ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ Анотація [+]
Бородавка Є.В., Квасневський В.М.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ СУДОВ И ПЛАВУЧИХ СООРУЖЕНИЙ Анотація [+]
Казимиренко Ю.А., Фарионова Т.А.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У РІЗНИХ МІСТОБУДІВНИХ УМОВАХ Анотація [+]
Ковальська Г.Л.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА В СИСТЕМІ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ Анотація [+]
Смілка В.А.
ЕКСПЕРТНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ЗАДАЧІ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ Анотація [+]
Терентьєв О.В., Шабала Є.Є., Гайдаржи І.О.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
АЛГОРИТМИ ФОРМУВАННЯ БАЗОВОЇ ТАКСОНОМІЇ ДИСЦИПЛІН Анотація [+]
Рафальська О.О.
ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІТ-ОСВІТІ Анотація [+]
Цюцюра С.В., Резнік Р.С.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
ЦЕЛЕВАЯ ОЦЕНКА ТРЕЩИНОВАТОСТИ И БЛОЧНОСТИ ГОРНОГО МАССИВА СКАЛЬНИХ ПОРОД ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ В КАРЬЕРАХ Анотація [+]
Воробьев В.Д., Твердая О.Я., Азнаурян И.А.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО–ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА УСТРОЙСТВА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЭКРАНА Анотація [+]
Галинский А.М.
СИСТЕМА ВІБРОАКУСТИЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ ТА МЕХАНІЗМ ЗАРОДЖЕННЯ МІКРОТРІЩИН У МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЯХ Анотація [+]
Глива В.А.
ІННОВАЦІЙНА АДАПТИВНА МОДЕЛЬ РЕСУРСНО-ЛОГІСТИЧНОГО І ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Дубінін Д.В.
ОСНОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ НА БАЗІ ЛАЗЕРНИХ ПРОФІЛОМЕТРІВ Анотація [+]
Зайцев В.О., Криворучко О.В., Сидорчук В.Є., Цюцюра М.І.
ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗНИЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ТА ШУМОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВИРОБНИЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ Анотація [+]
Перельот Т.М.