Управління розвитком складних систем, 2023, 54

Архів наукового збірника УРСС № 54 доступний на сайті http://mdcs.knuba.edu.ua/

Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Adaptability in managing innovative projects within the bani environment Анотація [+]
Бушуєв С. Д., Івко А. В., Мудра М. С., Мурованський Г. А., Пілюхіна К. В.
Стан та перспективи розвитку проєктів дорожнього будівництва Анотація [+]
Басько А. С., Дяченко П. В.
Міжнародна технічна допомога Україні: стан та перспективи Анотація [+]
Гордєєва І. О.
Підходи до оцінки ефективності CRM-систем Анотація [+]
Оксамитна Л. П., Пряха Р. І.
Маркетингові проєкти фармацевтичної промисловості. Аналіз та особливості Анотація [+]
Руденко О. М., Тесленко П. О.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Оцінка часових характеристик у комп’ютерних системах реального часу з використанням сіток Петрі Анотація [+]
Зайцев В. Г., Цибаєв Є. І.
Сучасні методи пошуку в системах архівування наукових робіт Анотація [+]
Чуприна Х. М., Литвиненко О. В., Зазулін О. Ю.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
Архітектура програмної системи на основі концепції рефлексивної адаптації Анотація [+]
Гончаренко Т. А.
Моделювання термопружних властивостей композитного матеріалу в задачах стійкості багатошарових оболонок Анотація [+]
Кривенко О. П., Лізунов П. П., Ворона Ю. В., Калашніков О. Б.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Model for assessing the influence of scientists based on the global citation network and the history of scientific results Анотація [+]
Huilin Xu
Інформаційна технологія гармонізації діяльності та діагностики закладу вищої освіти Анотація [+]
Цюцюра М. І., Криворучко О. В., Цюцюра С. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Модель полікритеріальної діагностики конкурентостроможності підприємств електронної торгівлі Анотація [+]
Яремич В. Р.
ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
Моделювання інтелектуальної системи підтримки внутрішнього аудиту суб’єкта господарювання Анотація [+]
Гнатченко Д. Д.
Універсальний механізм розвитку процесів самоупорядкування в системах тотожних частинок Анотація [+]
Клапченко В. І., Кузнецова І. О., Краснянський Г. Ю.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Аналіз можливих причин помилкової ідентифікації динамічних параметрів теплового об’єкта регулювання Анотація [+]
Іносов С. В., Бондарчук О. В.
Оцінка морозостійкості бетону при знакозмінному температурному навантаженні Анотація [+]
Краснянський Г. Ю., Клапченко В. І., Азнаурян І. О.