Управління розвитком складних систем, 2014, номер 18
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Theoretical and methodological bases of an evaluation of functional development of international companies’ activities for Antirecession management goals Анотація [+]
T. Minayeva
Benchmarking the State-of-the-Art Information and Communication Technology (ICT) Infrastructure Supporting Management of Major-sized Engineering and Construction Projects Анотація [+]
T. Norio, H. Tanaka, S. Bushuyev
Проектный потенциал в системе потенциалов стивидорной компании Анотація [+]
В.А. Андриевская
Задачи маркетинга по этапам жизненного цикла проекта приобретения морского транспортного судна Анотація [+]
Т.И. Берневек
Несилова взаємодія суб’єктів управління в рамках стратегічних програм розвитку міст Анотація [+]
Д.З. Берулава
Тестология в управлении проектами Анотація [+]
С.Д. Бушуев, Ю.Г. Ященко, К.А. Дмитриев, С.И. Неизвестный
Теория возможностей при формировании портфеля проектов Анотація [+]
Н.В. Гайдукова
Подход к оценке ценности проектов международной деятельности Анотація [+]
С.Н. Гловацкая
Организационная модель проектно-операционной деятельности промышленных предприятий Анотація [+]
Д.С. Катаев
Развитие теории проектного управления: закон Воробьева Ю.Л. о влиянии риска на успешность портфеля проектов Анотація [+]
Е.В Колесникова
Цільове програмування як одна із найважливіших форм державного регулювання економіки Анотація [+]
А.О. Омельчук
Концептуальні засади управління проектами сталих просторових систем Анотація [+]
Н.В. Павліха, Ю.В. Марчук
Класифікація ризиків проекту з позиції діяльнісної моделі проекту Анотація [+]
Д.В. Рач
Аналіз механізмів фінансування будівельних проектів в галузі житлового будівництва. Ринковий механізм фінансування Анотація [+]
А.І. Рибак, І.Б. Азарова
Структури програм інформатизації вищих навчальних закладів Анотація [+]
Ю.М. Тесля, Л.Б. Кубявка, Т.В. Латишева
Управління проектами розвитку змісту освіти як управління успішними проектами за методологією MSP Анотація [+]
М.І. Цюцюра , С.В. Цюцюра , О.В. Криворучко, Г.О. Цюцюра
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Інформаційна система для прогнозування і прийняття рішень у фінансовій сфері Анотація [+]
О.Ю. Берзлев, А.О. Білощицький
Формування системи лінгво-комунікативних індикаторів соціально-демографічних характеристик web-учасників Анотація [+]
С.С. Федушко, Г.І. Білущак
Інформаційна система моніторингу поводження з твердими побутовими відходами Анотація [+]
М.М. Чемерис, В.В. Отамась
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Методи сортування геометричних об'єктів та їх реалізація на прикладі плагіна автонумерації елементів для САПР Allplan Анотація [+]
Є.В. Бородавка, В.М. Квасневський
Визначення оптимального варіанта інформаційної інфраструктури корпоративного інформаційного простору Анотація [+]
О.О. Пасічник, О.І. Бурба
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Перетворення файлів різних типів до єдиного формату Анотація [+]
А.О. Білощицький, О.В. Діхтяренко, Т.О. Лященко
Наукометричні бази: характеристика, можливості і завдання Анотація [+]
С.Д. Бушуєв, А.О. Білощицький, В.Д. Гогунський
Схема обробки інформації для визначення професійної компетентності випускника ВНЗ Анотація [+]
М.М. Маляр, А.Ю. Штимак
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Интеллектуальный анализ временных рядов. Сингулярные декомпозиции и гранулярный компьютинг в задачах интеллектуального анализа временных рядов Анотація [+]
Ю.Н. Минаев, О.Ю. Филимонова, Ю.И. Минаева, Г.А. Филимонов
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
Управління складними системами поводження з рідкими побутовими відходами Анотація [+]
А.О. Дичко, І.С. Єремєєв, М.Є. Гузовський
Розробка системи обробки нечіткої експертної інформації Анотація [+]
Н.Е. Кондрук