Управління розвитком складних систем, 2017, 30
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ENTREPRENEURIAL ENERGY Анотація [+]
Bushuyev Sergiy, Rusan Nadiia
METHODOLOGICAL BASIS OF INNOVATIVE PROJECT-ORIENTED ORGANIZATIONS’ MANAGEMENT Анотація [+]
Piterska Varvara, Kramskiy Sergiy
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИНИЦИАЦИИ ПРОЕКТОВ Анотація [+]
Азарова И.Б.
АНАЛІЗ НЕПРОДУКТИВНИХ ВТРАТ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ ТА ВПЛИВ НА НИХ Анотація [+]
Ачкасов І.А.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ УСПІШНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В КЕРУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Балдук Г.П.
МЕТОД СІТЬОВОГО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація [+]
Єгорченкова Н.Ю.
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ С ПОЗИЦИЙ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Ковтун Т.А., Дмитриева Л.В.
МОДЕЛІ І МЕТОДИ РЕІНЖИНІРИНГУ РОБОТИ CALL-ЦЕНТРУ Анотація [+]
Лисицін О.Б., Лисицін Б.О.
ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ШКОЛ КАК КОМАНД В КОНТЕКСТЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА Анотація [+]
Лукъянов Д.В., Колесникова Е.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОРТФЕЛІВ ПРОЕКТІВ НАУКОМІСТКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ НИМИ Анотація [+]
Савіна О.Ю.
СТРАТЕГИИ СОЗДАНИЯ ОФИСА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ Анотація [+]
Тулупов М.А.
КОНТЕНТ-АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ГЕНДЕРНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ Анотація [+]
Фесенко Т.Г., Феесенко Г.Г.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ВИБОРУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТУ ПРОЕКТУ РЕДЕВЕЛОПМЕНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ Анотація [+]
Венгріна О.С., Старкова О.В.
ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ БАЗИ ДАНИХ ERP-СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація [+]
Демідов П.Г., Цюцюра М.І.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ Анотація [+]
Доманецька І.М., Серпінська О.І.
ПОБУДОВА МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ ДЛЯ ВЕЛИКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація [+]
Кузоров Є.О.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ У СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСАХ НА СФЕРИ СУСПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація [+]
Молодецька-Гринчук К.В.
ФОРМУЛЮВАННЯ ФУНКЦІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ БІАДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація [+]
Тімінський О.Г.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
ЗАВДАННЯ ВЕКТОРА ПЕРЕВАГИ КРИТЕРІЇВ ПРИ ВИБОРІ ВАРІАНТА ПРОЕКТУ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕРЕЖІ Анотація [+]
Безклубенко І.С.
ВАРІЮВАННЯ ФОРМИ ОБ’ЄКТІВ ДИЗАЙНУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ-ПРООБРАЗІВ Анотація [+]
Ботвіновська С.І.
ОНТОЛОГИЯ ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕФЕКТА ТИПА «ТРЕЩИНА» НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА Анотація [+]
Горда Е.В., Михайленко В.М.
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МОДЕЛЮВАННІ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН Анотація [+]
Зацерковний В.І., Оберемок Н.В., Тішаєв І.В., Наливайко О.М.
ПОРЯДОК ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО КОМПЛЕКТУ СТРІЛОВИХ КРАНІВ Анотація [+]
Мудрий І.Б.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація [+]
Білощицький А.О., Кучанський О.Ю., Андрашко Ю.В., Білощицька С.В., Кузка О.І.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ
СТОХАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКІВ НЕВИКОНАННЯ РОЗКЛАДУ ПІДЗЕМНОГО ВУГЛЕВИДОБУТКУ Анотація [+]
Назимко В.В., Мерзлікін А.В., Захарова Л.М.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СТИКУВАННЯ У ФАСАДНИХ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Анотація [+]
Афанасьєв В.В., Мальований І.В., Ярова Ю.О., Корнійчук Ю.О.
СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ Анотація [+]
Романушко Є.В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ, ЩО БУДУЮТЬСЯ ЗАСОБАМИ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ Анотація [+]
Смілка В.А.
ПЕРЕДУМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація [+]
Тугай О.А., Осипова А.О.
Концептуальні засади організаційно-технологічного реінжинірингу проектів на принципах біосферосумісного будівництва Анотація [+]
Чернишев Д.О.