Управління розвитком складних систем, 2021, 47
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація [+]
Бедрій, Д. І., Семко І. Б., Ткаченко В. Ф.
НАУКОВИЙ БАЗИС КОНВЕРГЕНТНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ЕКОЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ Анотація [+]
Ковтун Т. А.
КОМУНІКАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ В ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙНИХ НАУКОВИХ ПРОЄКТАХ Анотація [+]
Мельниченко О. І., Лебідь І. Г., Ткаченко В. А., Лужанська Н. О.
МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СТАРТАП ПРОЄКТІВ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ІГОР Анотація [+]
Морозов В. В., Мезенцева О. О., Проскурін М. В.
ОСОБЛИВОСТІ СПОРТИВНИХ ПРОЄКТІВ ТА СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ НИМИ Анотація [+]
Савіна О. Ю., Козленко А. Д.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
USING MOBILE CROWD SENSING FOR SOCIAL DISTANCING REAL-TIME NAVIGATION Анотація [+]
Pasichnyk V., Kunanets N., Artemenko O., Fedorka P, Nebesnyi R.
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРУ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ Анотація [+]
Клочко А. А.
АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНОГО ТА ГНУЧКОГО ПІДХОДІВ ДО СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДИНАМІЧНИХ УМОВАХ Анотація [+]
Kордунова Ю. С., Смотр О. О., Кокотко І. Я., Малець Р. Б.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АРХІТЕКТУР НЕРЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ Анотація [+]
Стецик О. А. , Теренчук С. А.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
BIM-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Гончаренко Т. А.
ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТА В БУДІВНИЦТВІ Анотація [+]
Горда О. В.
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАДАЧАХ СТІЙКОСТІ ТОНКОСТІННИХ СТЕРЖНІВ ВІДКРИТОГО ПРОФІЛЮ З НЕДОСКОНАЛОСТЯМИ ФОРМИ Анотація [+]
Лук’янченко О. О., Охтень І. О.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЗАДАЧА ВСТАНОВЛЕННЯ ПОВНОТИ ВИСВІТЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗДОБУВАЧАМИ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ Анотація [+]
Лізунов П. П., Білощицький А. О., Кучанський О. Ю., Андрашко Ю. В., Лященко Т. О.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ КОМПОНЕНТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНСТИТУЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація [+]
Кучеренко О. І., Рижакова Г. М., Чуприна Х. М., Шпакова Г. В., Кіщак Н. Г., Веремєєв С. О.
ЕКОНОМІКО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ДЕВЕЛОПЕРА: ЗМІНА ПАРАДИГМИ Й ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ УПРАВЛІННЯ Анотація [+]
Приходько Д. О., Дикий О. В., Малихіна О. М., Валінкевич Н. В., Іщенко Т. М., Савчук Т. В.
МЕТОДИКО-АНАЛІТИЧНІ КОМПОНЕНТИ ТА БАЗОВІ ФУНКЦІОНАЛИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ БУДІВЕЛЬНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТУ Анотація [+]
Федорова Я. Ю., Петренко Г. С., Гриненко І. М., Рижакова Г. С., Чуприна Ю. А., Ніколаєва М. Ю.
РОЗВИТОК НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЯВУ ВПЛИВУ ЕКОІННОВАЦІЙ НА РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Чернишев Д. О., Приходько О. О., Аксельрод Р. Б., Хоменко О. М., Рижаков Д. А., Петруха С. В.
ІННОВАЦІЙНО-ПРИКЛАДНА ОСНОВА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОВІДНИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЄКТУ Анотація [+]
Шпаков А. В., Жалдак Р. Ю., Кушнір І. І., Петруха Н. М., Ніколаєв Г. В., Роговченко В. С.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
DEVELOPMENT OF FUZZY MODELS FOR THE STUDY OF SUBJECTIVE ASSESSMENT OF COMFORT IN THE SCILAB ENVIRONMENT Анотація [+]
Tsiutsiura Svitlana, Kostyshyna Nataliia, Yerukaiev Andrii
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
DEVELOPMENT OF PHOTOCATALYTIC AND ULTRASONIC EQUIPMENT TO PREVENT THE SPREAD OF CORONAVIRUS SARS-COV-2. EXPERIMENTAL SAMPLE OF SEPARATION STAGES Анотація [+]
Chun Xiang Huang, Liling Xia, Ryzhkov Sergiy
ANALYSIS OF TASKS OF MONITORING AND AUTOMATIC CONTROL OF AGRICULTURAL MOBILE ROBOT Анотація [+]
Na Liu, Gerasin Oleksandr, Topalov Andrіy, Karpechenko Anton
REVEALING SIGNIFICANT CHEMICAL COMPOSITION EFFECTS ON THE SUPER ALLOYS PERFORMANCE BY DATA MINING TECHNIQUES APPLICATION Анотація [+]
Nengjun Ben, Tkachenko Igor, Miroshnichenko Victoria
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДСИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КАРТ ШУХАРТА Анотація [+]
Криворучко О. В., Костюк Ю. В., Самойленко Ю. О.