Управління розвитком складних систем, 2021, 48
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
РОЗВИТОК КОМПЕТЕНЦІЙ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ НА МОДЕЛІ ЇХ ЦИФРОВОГО СЛІДУ Анотація [+]
Бушуєв С. Д., Бушуєва Н. С., Бушуєв Д. А., Козир Б. Ю.
ФОРМУВАННЯ КОМАНД ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІТ-ПРОЄКТІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ОБМЕЖЕНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ Анотація [+]
Гладка М. В., Кучанський О. Ю., Лісневський Р. В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЄКТІВ ЕКОЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ Анотація [+]
Ковтун Т. А.
ВИКОРИСТАННЯ ЦІННІСНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ Анотація [+]
Морозов В. В., Коломієць А. С.
АНАЛІЗ РИЗИКІВ ОСВІТНІХ ПРОЄКТІВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ Анотація [+]
Семко І. Б., Мокієнко Ю. М.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ Анотація [+]
Ладижець В. І., Теренчук С. А.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ
ПОБУДОВА ГІПЕРБОЛІЧНИХ ПАРАБОЛОЇДІВ, ЩО МАЮТЬ ЛІНІЮ КОНТАКТУ З ОБГОРТАЮЧИМ КОНУСОМ У ВИГЛЯДІ ПАРАБОЛИ Анотація [+]
Ботвіновська С. І., Левіна Ж. Г., Суліменко Г. Г.
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ АРХІТЕКТУРИ І БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Клочко А. А.
ГЕОМЕТРИЧНО НЕЛІНІЙНЕ ДЕФОРМУВАННЯ ТА СТІЙКІСТЬ ГЛАДКИХ І ГРАНОВАНИХ ОБОЛОНОК Анотація [+]
Кривенко О. П., Іванченко Г. М., Ворона Ю. В., Кара І. Д.
ВНЕСОК КУЛОНІВСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОЦЕСИ НЕПРУЖНОГО РОЗСІЯННЯ ДЕЙТРОНА НА ЯДРАХ І СТРУКТУРА ДЕЙТРОНА Анотація [+]
Кривенко-Еметов Я. Д.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
КОМБІНОВАНІ МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕПОВНИХ ДУБЛІКАТІВ У НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ Анотація [+]
Лізунов П. П., Білощицький А. О., Кучанський О. Ю., Андрашко Ю. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
DEFINING COMPONENTS OF THE METHODOLOGICAL PLATFORM FOR THE TRANSFORMATION OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF CONSTRUCTION COMPANIES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION Анотація [+]
Ryzhakova Galyna, Kishchak Nataliia, Mironov Aleksandr, Chupryna Khrystyna, Shpakova Наnna, Veremeev Serhii
ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ОНОВЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ПРОЄКТУ Анотація [+]
Аксельрод Р. Б., Трач Р. В., Чернишев Д. О., Рижаков Д. А., Петруха С. В., Хоменко О. М.
ПРОЦЕСНО-СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ БУДІВЕЛЬНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТА Анотація [+]
Приходько Д. О., Жалдак Р. Ю., Дикий О. В., Валінкевич Н. В., Малихіна О. М., Іщенко Т. М.
МЕТОДОЛОГІЧНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА АНАЛІТИКО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ БУДІВЕЛЬНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТУ Анотація [+]
Чуприна Ю. А., Петренко Г. С., Гриненко І. М., Ніколаєва М. Ю., Поколенко В. О.
CТРУКТУРНО-КОГНІТИВНА ТА ЕКОНОМІКО-АНАЛІТИЧНА ОСНОВА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОЦЕСІВ АДМІНІСТРУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Анотація [+]
Шпаков А. В., Приходько О. О., Кушнір І. І., Ніколаєв Г. В., Петруха Н. М., Рижакова Г. С.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
MATERIALITY OF THE GRAVITATIONAL FIELD AND THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF MACROSCALE GRAVITATIONAL COLLAPSE Анотація [+]
Klapchenko Vasily, Krasnianskyi Grygorii, Kuznetsova Irina
РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЕКРАНУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИМИ МАТЕРІАЛАМИ З ЕЛЕКТРОПРОВІДНИМИ НЕМАГНІТНИМИ ДОБАВКАМИ Анотація [+]
Панова, О. В., Краснянський Г. Ю., Азнаурян І. О.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
GREEN PREPARATION OF SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBES/GOLD NANOCOMPOSITES AND STUDY ON THE DETECTION OF INDIGO BLUE Анотація [+]
Cheng Weihua
DEVELOPMENT OF PHOTOCATALYTIC AND ULTRASONIC EQUIPMENT TO PREVENT THE SPREAD OF CORONAVIRUS SARS-COV-2. PHOTOCATALYTIC SAMPLE OF SEPARATION STAGE Анотація [+]
Chun Xiang Huang, Liling Xia, Ryzhkov Sergiy
STUDY ON THE DENSIFICATION OF ALN-TIB2 COMPOSITES BY HOT PRESSED SINTERING Анотація [+]
Li Ming
ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ Анотація [+]
Криворучко О. В., Костюк Ю. В., Цюцюра М. І.