Управління розвитком складних систем, 2019, 40
Титульна сторінка
Наші автори
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
TEMPORAL PROCESSES ALIGNMENT METHOD FOR COMPLICATED SYSTEMS Анотація [+]
Chimshir Valentin
JUSTIFICATION OF THE NECESSITY OF KNOWLEDGE MANAGEMENT CONVERGENCE IN MULTINATIONAL PROJECTS Анотація [+]
Sharovara Olena
КОНЦЕПЦІЯ ОНТОЛОГІЙ У МОДЕЛЮВАННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІСЬКОЮ ЛОГІСТИЧНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ Анотація [+]
Бушуєв С.Д., Чуб О.І.
ЕМОЦІЙНЕ ІНФІКУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ В УМОВАХ КРИЗИ Анотація [+]
Бушуєв Д.А.
КОНЦЕПЦІЯ ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЙ Анотація [+]
Даншина С.Ю.
АНАЛІЗ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧАСНИКІВ ПРОЄКТУ ЛОГІСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ Анотація [+]
Ковтун Т.А., Смокова Т.М.
ПРОФІЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ В УПРАВЛІННІ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ПРОЄКТАМИ Анотація [+]
Козир Б.Ю., Запривода А.А.
ОПТИМІЗАЦІЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ЕКІПАЖУ СУДНА НА БАЗИСІ СИМУЛЯЦІЙНОЇ МОДЕЛІ В АСПЕКТАХ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ Анотація [+]
Мальцев, А.С., Крамський С.О.
ФОРМУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Анотація [+]
Хрутьба В.О., Зюзюн В.І., Нєвєдров С.Д., Лисак Р.С.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
ОЦІНКА ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАДАЧ В БАГАТОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ З ВИКОРИСТАННЯМ СІТОК ПЕТРІ Анотація [+]
Зайцев В.Г., Цибаєв Є.І.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Анотація [+]
Цюцюра М.І., Мединська Т.М., Шовківська В.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЛІВ, НЕЗАЛЕЖНИХ ВІД КОНТУРУ ІНТЕГРУВАННЯ, В ЗАДАЧАХ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ Анотація [+]
Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Солодей І.І.
ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ І ДИЗАЙНУ, ДО СКЛАДУ ЯКИХ ВХОДЯТЬ ПОВЕРХНІ ОБЕРТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ Анотація [+]
Ботвіновська С.І., Васько С.М., Суліменко Г.Г.
АНАЛІЗ ЗОБРАЖЕННЯ ДЕФЕКТІВ ТИПУ «ПІТИНГ» НА ОБ’ЄКТАХ БУДІВНИЦТВА Анотація [+]
Горда О.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ В СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ СУДОВИХ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ Анотація [+]
Куліков П.М., Пасько Р.М., Плоский В.О., Теренчук С.А.
ІЗОЛІНІЇ РІВНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОЛЯ НА ПЛОЩИНІ Анотація [+]
Мостовенко О.В.
ЗАДАЧА РОЗМІЩЕННЯ РЕГУЛЯТОРІВ ПОДАЧІ ЦІЛЬОВОГО ПРОДУКТУ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ Анотація [+]
Полтораченко Н.І.
РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕРИТОРІЇ ЗОСЕРЕДЖЕНОГО БУДІВНИЦТВА НА ОСНОВІ ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ Анотація [+]
Тугай О.А., Малихін М.О., Грабчак Д.В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ НА ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ Анотація [+]
Чернишев Д.О., Київська К.І., Цюцюра С.В., Цюцюра М.І., Гоц В.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
INSTITUTIONAL FOUNDATIONS AND REGULATORY LEVERS FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL CONSTRUCTION UNDER CONDITIONS OF SYSTEMIC ECONOMIC TRANSFORMATION Анотація [+]
Ryzhakova Galyna, Petrukha Serhii , Kunytskyi Kostyantyn
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОПЕРАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ҐРУНТІ CALS-ТЕХНОЛОГІЙ Анотація [+]
Боліла Н.В.
ПОБУДОВА СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНОЇ ВSC-МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНИМИ СТРУКТУРАМИ БІЗНЕСУ Анотація [+]
Малихіна О.М., Івахненко І.С., Ручинська Ю.М., Петренко Г.С., Кошельна В.М.
КОМПАРАТИВНА ДІАГНОСТИКА ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ТЕНДЕРНОЇ АКТИВНОСТІ УЧАСНИКІВ Анотація [+]
Мацапура О.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ЄВРОКОНВЕРГЕНЦІЇ СИСТЕМ АДМІНІСТРУВАННЯ Анотація [+]
Поколенко В.О., Дикий О.В., Іщенко Т.М., Савчук Т.В., Марчук Т.С.
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ АДАПТИВНІСТЮ ДЕВЕЛОПЕРСЬКИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРАКТИКА І ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ Анотація [+]
Рижаков Д.А., Коваль Т.С., Хоменко О.М., Федорова Я.Ю., Кучеренко О.І.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ОЦІНОК БІОСФЕРОСУМІСНОГО РОЗВИТКУ Анотація [+]
Чернишев Д.О., Дружинін М.А., Предун К.М., Приходько Д.О., Горбач М.В.
СТРАТАГЕМИ БІОСФЕРОСУМІСНОГО БУДІВНИЦТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТОНІКИ, ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ Анотація [+]
Шпакова Г.В.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
РОЗРОБЛЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПОСОБІВ РОЗЧИЩЕННЯ МІСЬКИХ ВОДОЙМ Анотація [+]
Афанасьєва Ю.О., Мальований І.В., Афанасьєв В.В.
ПРОБЛЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ЭЛЕКТРОСЕТИ ПРИ НАЛИЧИИ ПРЕРЫВИСТОЙ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГЕНЕРАЦИИ Анотація [+]
Иносов С.В., Бондарчук О.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ЯК ЕКОЛОГІЧНОГО ПАРАМЕТРА ДОСТУПНОСТІ ЖИТЛА Анотація [+]
Титок В.В.