Управління розвитком складних систем, 2016, номер 26
Редакційна колегія
Титульна сторінка
ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
DECISION MAKING IN THE COURSE OF MINIMUM VIABLE PRODUCT OPTIMAL STRUCTURE CHOICE Анотація [+]
Grigorian Tigran
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛІВ ПРОЕКТІВ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ Анотація [+]
Ачкасов І.А.
КОНЦЕПЦІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОБОТИЗАЦІЇ ПІДВОДНИХ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація [+]
Блінцов В.С., Ієвлев М.М., Надточій А.В., Чубенко О.В.
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Анотація [+]
Бугров О.В., Бугрова О.О.
ОНТОЛОГИЯ ПОЛЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ Анотація [+]
Бушуев Д.А., Ярошенко Р.Ф.
СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ ПІДХОДІВ В УПРАВЛІННІ БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Бушуєв С.Д., Бойко О.О.
ІННОВАЦІЙНЕ МИСЛЕННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ НОВИХ МЕТОДОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Анотація [+]
Бушуєв С.Д., Дорош М.С., Шакун Н.В.
ФОРМАЛІЗОВАНА МОДЕЛЬ МЕНТАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН Анотація [+]
Веренич О.В.
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація [+]
Егорченкова Н.Ю.
ПРОЕКТНЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД Анотація [+]
Костюкевич Р.М., Мандзюк О.М.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОСНОВА ИНИЦИАЦИИ ПРОЕКТОВ ОХРАНЫ ТРУДА Анотація [+]
Москалюк А.Ю.
КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ Анотація [+]
Польшаков І.В.
МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ Анотація [+]
Ровинская Н.Ю.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
MODELLING SOFTWARE COMPLEX FOR WEB USER PERSONAL DATA VERIFICATION Анотація [+]
Fedushko Solomia
РАНЖИРОВАНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ФАКТОРОВ МЕТОДОМ ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ И МЕТОДОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ УСТУПОК Анотація [+]
Гайна Г.А., Ерукаев А.В.
МЕТОДОЛОГІЯ ОБЧИСЛЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ЗМІНИ КІЛЬКОСТІ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація [+]
Крап-Спісак Н.П., Саницька А.О.
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ Анотація [+]
Ліп’яніна Х.В.
ВИКОРИСТАННЯ КОМПОНЕНТА GMap.NET В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ У БУДІВНИЦТВІ Анотація [+]
Цюцюра С. В., Федусенко О. В., Федусенко А. О., Цюцюра М. І.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
ФОРМУВАННЯ ДИСКРЕТНОЇ МОДЕЛІ ПРОСТОРОВОЇ ОБОЛОНКИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНХОІДАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ Анотація [+]
Ботвіновська С.І.
ПРИНЦИПЫ BIM-ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА САПФИР-3D Анотація [+]
Киевская Е.И., Лященко Т.А.
СПЕЦИФІЧНІ ПРИЙОМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТИПОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 1970-1980-х РОКІВ Анотація [+]
Новосад І.Г.
МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗНОШЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЛІ ДЛЯ ЗАДАЧ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ Анотація [+]
Терентьєв О.О., Баліна О.І., Шабала Є.Є.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
СТРУКТУРА ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМАМИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ Анотація [+]
Беліченко М.А., Кубявка Л.Б.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЙ ПОБУДОВИ ІНФРАСТРУКТУРИ GAMEHUB В УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ Анотація [+]
Білощицький А.О., Кучанський О.Ю., Безмогоричний Д.М., Пида С.В., Кузьомко А.С.
МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В РЕЗУЛЬТАТІ ВЗАЄМОДІЇ ВНЗ ТА РИНКУ ПРАЦІ Анотація [+]
Ярмолюк А.Т.
ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
АНАЛІЗ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ ЦИФРОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ РЕЛЬЄФУ В ОБ’ЄКТНО-РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗАХ ТОПОГРАФІЧНИХ ДАНИХ Анотація [+]
Лазоренко-Гавель Н.Ю., Денисюк Б.І.
ДІЛОВА ДОСКОНАЛІСТЬ, ЯКІСТЬ, ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація [+]
Савенко В.І., Савенко С.С., Кіт В.П., Шатрова І.А., Клюєва В.В.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
ВИЗНАЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТОДОМ СТАТИСТИЧНОЇ ЛІНЕАРИЗАЦІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ВІБРОДІАГНОСТИКИ Анотація [+]
Мислович М.В., Бондарчук О.В., Соболевська Т.Г.